nl en

Project ‘1 Stad 1 Dienstverlening’

In opdracht van de gemeente Amsterdam werkte &MAES aan de vernieuwing van dienstverlening aan burgers en ondernemers.

Gemeentelijke dienstverlening, zowel online als bij de stadsloketten, is een belangrijk communicatiemiddel tussen burgers, ondernemers en de lokale overheid. Onder de naam ‘1 Stad 1 Dienstverlening’ startte de gemeente Amsterdam in 2012 een project om deze dienstverlening te verbeteren.

Van beleid naar praktijk
&MAES ondersteunde de afdeling Dienstverlening en Facilitair Management bij de strategie en communicatie van dit project om de praktische organisatie soepel te laten verlopen.

Andere projecten

Dialoog Innovatie Toezicht

  • Openbaar bestuur
  • Veiligheid en justitie

SZW Toezichtsconferentie

  • Arbeidsmarkt
  • Openbaar bestuur

SZW netwerkconferentie

  • Openbaar bestuur