nl en

Project ‘1 Stad 1 Dienstverlening’

In opdracht van de gemeente Amsterdam werkte &MAES aan de vernieuwing van dienstverlening aan burgers en ondernemers.

Gemeentelijke dienstverlening, zowel online als bij de stadsloketten, is een belangrijk communicatiemiddel tussen burgers, ondernemers en de lokale overheid. Onder de naam ‘1 Stad 1 Dienstverlening’ startte de gemeente Amsterdam in 2012 een project om deze dienstverlening te verbeteren.

Van beleid naar praktijk
&MAES ondersteunde de afdeling Dienstverlening en Facilitair Management bij de strategie en communicatie van dit project om de praktische organisatie soepel te laten verlopen.

Andere projecten

SZW Toezichtsconferentie

  • Arbeidsmarkt
  • Openbaar bestuur

Focusgroepen webinar Expertise-unit Sociale Stabiliteit

  • Online bijeenkomsten
  • Openbaar bestuur

Provincie Noord-Holland

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur