nl en

Provincie Noord-Holland

Natuur en recreatie in goede balans naast elkaar laten bestaan is een uitdaging. De Provincie Noord-Holland heeft de specifieke waarden (Wezenlijke Kenmerken en Waarden) van de gebieden van Natuurnetwerk Nederland beter beschreven. Hierdoor kunnen de natuurlijke waarden goed worden bewaakt, beheerd en versterkt, maar is ook duidelijk waar de ruimte is om te recreëren. Bureau &MAES was als procesbegeleider betrokken bij de totstandkoming van de WKW’s, waarin alle betrokkenen mee konden praten.

Gerelateerde projecten