nl en

WerkveldOnderwijs

Strategietraject #hbo2025

&MAES begeleidde in opdracht van de Vereniging Hogescholen het strategietraject in het kader van #hbo2025.

Het hbo telt ruim 440.000 studenten. Eenmaal afgestudeerd leveren zij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Zij worden opgeleid voor een maatschappij waarin grote ontwikkelingen plaatsvinden en dus andere eisen aan de beroepspraktijk stelt. Hogescholen spelen in op die maatschappelijke veranderingen. Hoe zij dat doen, staat centraal in het strategieproject #hbo2025 over de toekomst van het hoger beroepsonderwijs. Het eindresultaat? Een nieuwe strategische agenda voor het hbo.

Van idee naar strategie
&MAES adviseerde de Vereniging Hogescholen bij de opzet van het strategietraject, modereerde de bijeenkomsten en schreef tussentijdse notities.

Andere projecten