nl en

Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen

In 2011 werkte &MAES aan de presentatie van het rapport Groene Groei.

In 2009 werd de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen ingesteld in opdracht van de ministeries: LNV, VROM en OS. Deze opdracht vloeide voort uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2007) en de door IUCN NL geïnitieerde oproep van Leaders for Nature (2006). De leden van de Taskforce kwamen samen tot het eindadvies Groene Groei. Dat advies werd aangeboden tijdens een CEO-diner en de slotbijeenkomst van de Taskforce aan minister Verhagen, staatssecretaris Atsma, Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) en vertegenwoordigers uit de milieubeweging, het eindadvies ‘Groene Groei’ van de Taskforce in ontvangst.

Strategische communicatie, organiseren en modereren
&MAES adviseerde de Taskforce over strategische communicatie. Ook leidde, ontwikkelde en organiseerde &MAES een CEO-diner en de slotbijeenkomst van de Taskforce.

Andere projecten

125 jaar Rijkstoezicht op de Arbeid

  • Arbeidsmarkt
  • Openbaar bestuur

Dag van Gelderland 2019

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling