nl en

WerkveldArbeidsmarkt

Jaar 2010

Taskforce Deeltijd Plus

In 2010 werkte &MAES aan de conferentie ‘24orMore’.

In een land waar een op de drie huwelijken strandt, is het volgens de Taskforce DeeltijdPlus niet langer verantwoord dat de helft van de vrouwen een inkomen heeft dat onder het bijstandsniveau ligt. Iedere moeder in Nederland met een deeltijdbaan, zou zich moeten afvragen of een paar uur per week meer werken daadwerkelijk schadelijk is voor de kinderen. Een ferme stelling, die onderschreven wordt door onderzoek dat gepresenteerd is op de internationale conferentie ‘24orMore’. Dit onderzoek bewijst dat vrouwen die werken, meer tijd aan hun kinderen besteden dan vrouwen dertig jaar geleden.

Strategische communicatie en organisatie
&MAES ondersteunde de Taskforce bij de strategische communicatie en verzorgde de inhoudelijke regie en de organisatie van de conferentie ‘24orMore’.

Andere projecten

Fair Practice Code

  • Arbeidsmarkt
  • Cultuur

Webinar werken in de zorg

  • Arbeidsmarkt
  • Online bijeenkomsten
  • Zorg