nl en

WerkveldOpenbaar bestuur, Zorg

Year 2019

Uitkomstgerichte zorg

Het programma Uitkomstgerichte zorg is een initiatief van het ministerie van VWS om te komen tot meer samen beslissen door artsen en patiënten op basis van uitkomstinformatie en meer gebruik van uitkomstinformatie om binnen de zorg te leren en te verbeteren. In opdracht van het ministerie van VWS begeleidt Bureau &MAES de werkgroep veranderaanpak, die bestaat uit deelnemers van de brancheorganisaties die het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg sloten: de NVZ, NFU, FMS, V&VN, VKN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland.

Bureau &MAES modereert de bijeenkomsten van de werkgroep en ondersteunde bij het opstellen van de werkagenda.

Gerelateerde projecten