nl en

Urban Agenda voor de EU: Pact van Amsterdam

Urban Agenda voor de EU: Pact van Amsterdam

Steden zullen in de toekomst meer invloed krijgen op het EU-beleid door middel van de stedelijke agenda van de EU. Steden zijn steeds meer onderling verbonden en tegelijkertijd, vooral op internationaal niveau, concurreren steden steeds sterker met elkaar. De EU moet hierop anticiperen en aandacht geven aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden. Dit zal gunstig zijn voor de mensen in zowel stedelijke gebieden en de omringende omgeving. Dit zal ook de internationale concurrentiepositie van de EU als geheel verbeteren.

Ruben Maes modereerde de bijeenkomst over de stedelijke agenda voor de EU.

Andere projecten

StartUp Fest Europe

  • Arbeidsmarkt
  • Europa

Zelfbouwcafé

  • Stedelijke ontwikkeling