nl en

Vrede van Utrecht

In 2013 werkte &MAES aan het ‘Pact van Soesterberg’.

Ter ere van het driehonderdjarig jubileum van de Vrede van Utrecht werd het Pact van Soesterberg georganiseerd: een debat over krijgsmacht en samenleving. Ruim tachtig vertegenwoordigers vanuit defensie, wetenschap, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties en studenten discussieerden over de vraag wat er nodig is om de relatie tussen samenleving en krijgsmacht te verbeteren. Deelnemers waren onder meer Generaal Tom Middendorp (Commandant der Strijdkrachten) en René Gude (Denker des Vaderlands). De middag stond onder leiding van Patrick Lodiers (voorzitter BNN).

Programmeren, organiseren en modereren
&MAES verzorgde het concept, de programmering van het debat en ondersteunde de Vrede van Utrecht bij de praktische organisatie: van uitnodiging tot on site management.

Andere projecten