nl en

Filter op werkveld

&MAES heeft een ruime ervaring met de zorgsector. Onze gespreksleiders hebben de afgelopen jaren verschillende bijeenkomsten geleid over nieuwe benaderingen van jeugdzorgproblematiek, weerbaarheid van volwassenen en gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn we op nationaal en lokaal niveau goed bekend met de transformatie van het sociaal domein en de relatie tussen zorg, onderzoek, scholing en praktijk.

Adviestraject DJI & NIFP

 • Veiligheid en justitie
 • Zorg

BGZJ

 • Zorg

De Vernieuwde Stad

 • Onderwijs
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Zorg

Gesprekken over de publieke zaak

 • Openbaar bestuur
 • Zorg

JOGG

 • Onderwijs
 • Zorg

NL Vitaal

 • Onderwijs
 • Zorg

Uitkomstgerichte zorg

 • Openbaar bestuur
 • Zorg

Zorgpact

 • Zorg