nl en

WerkveldZorg

Jaar 2015

Zorgpact

In 2015 werkte &MAES aan de presentatie van het Zorgpact.

‘Betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst’. Dat is het doel van het Zorgpact. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact fungeert als de aanjager van samenwerking tussen deze partijen. We geven goede voorbeelden een podium in de Kopgroep en stimuleren een gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten. We kijken naar belemmeringen voor goede samenwerking en proberen deze op te lossen. Het Zorgpact is een initiatief van het kabinet. Bewindslieden van het ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben Doekle Terpstra aangesteld als aanjager.

Programmeren, organiseren en leiden
&MAES ondersteunde het Zorgpact met advies over het programma voor de presentatie, de praktische organisatie en modereerde de gesprekken op de dag zelf.

Andere projecten

De Vernieuwde Stad

  • Onderwijs
  • Stedelijke ontwikkeling
  • Zorg

JOGG

  • Onderwijs
  • Zorg

BGZJ

  • Zorg