nl en

Burgerschap in het onderwijs

In de podcast Gesprekken over de Publieke Zaak bespreken Albert Jan Kruiter en Ruben Maes belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Dit doen zij samen met een reeks gasten die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar die zichzelf ook als liefhebber zien.

Het is een discussie die al decennia duurt: hoe leer je kinderen burgerschap aan via het onderwijs. Maar wat is burgerschap eigenlijk? Oprichter van bureau Common Ground Bram Eidhof en Albert Jan Kruiter discussiëren over burgerschap en onderwijs. Wat leer je kinderen als het gaat over democratische normen en waarden?

Meer afleveringen

Tijdig Bestuur | Deel 2

Welke plek geef je de vraagstukken waarvan je weet dat je ze niet weet? In het tweede deel van het gesprek tussen Martijn van der Steen en Albert Jan Kruiter gaat het over de manieren waarop je als organisatie om kan gaan met voorspelbare verrassingen en hoe je als organisatie alert blijft.

Luisteren

Tijdig Bestuur | Deel 1

Hoe ga je strategisch om met voorspelbare verrassingen? Vanuit deze vraag gaat Albert Jan Kruiter in gesprek met Martijn van der Steen van de NSOB over diens oratie Tijdig Bestuur. Dit eerste deel gaat over de mogelijkheid om vooruit te kijken bij complexe opgaven.

Luisteren

Integratie en samenleving

Sadik Harchaoui van Society Impact en Renée Frissen van Open Embassy duiken in de tegenstellingen in de samenleving en de spanningen die hiermee samengaan. Hoe gaan we om met deze spanningen?

Luisteren

Lokale democratie

In deze podcast bespreken Marije van den Berg van Democratie in Uitvoering en Albert Jan Kruiter over de staat van de lokale democratie. Wat zijn de toekomstige mogelijkheden en veranderingen met de toegenomen decentralisatie?

Luisteren

Rol van de overheid | Deel 2

Hoe zorg je ervoor dat de juist hulp de juiste mensen bereikt? In deel 2 van het gesprek over de rol van de overheid gaan Albert Jan Kruiter en Paul Frissen verder waar ze de vorige keer zijn gestopt: hoe richt je een verzorgingsstaat in waarin de privacy van mensen gewaarborgd is, maar waar de mensen die hulp nodig hebben niet onzichtbaar zijn.

Luisteren

Rol van de overheid | Deel 1

Albert Jan Kruiter en prof. dr. Paul Frissen analyseren de Nederlandse verzorggingsstaat. Zij zoeken naar de balans tussen het aanbieden van een integrale zorgverlening en het recht op onzichtbaarheid en privacy.

Luisteren

Meer podcasts