nl en

Wij zijn Bureau &MAES, strategisch adviesbureau voor de publieke zaak.

ADVIES & TRAINING & GESPREKSLEIDING & BIJEENKOMSTEN

We adviseren bij politieke en publicitaire strategieën, trainen in omgang met politiek en journalistiek en leiden en organiseren debatten en grote conferenties.

Bekijk onze expertises

Agenda

wo11 sep

RLI Werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

De Rli heeft in een verkenning gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die een grote impact op deze regio zullen krijgen: de energie­transitie, de voedseltransitie, de transitie naar een circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Vanuit de casuïstiek van de Zuidwestelijke Delta trekt de raad conclusies die voor meer regio’s in Nederland gelden. Op woensdag 11 september van 12:30-17:30 uur organiseert de Rli in Utrecht hierover een werkconferentie. Vertegenwoordigers van Rijk en regio spreken over de wijze waarop zij dit doen of zouden willen doen.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

12.30 - 17.30 uur

ma23 sep

Conferentie “Uitgerekend Nu?!; (preventie) onbedoelde (tiener)zwangerschappen”

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat staatssecretaris Paul Blokhuis graag met u in gesprek over het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Hij zal het met u hebben over de verbinding tussen zorg en onderwijs.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Beatrix Theater, Utrecht

09.00 - 17.30 uur

do26 sep

Slotevenement Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019

Het slotevenement van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 staat in het teken van het tonen van de resultaten. De vraageigenaren van de teams presenteren het idee voor hun vraagstuk aan het brede publiek.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij dit evenement.

Volmerlaan 12, Rijswijk

12.30 - 17.30 uur