nl en

Wij zijn &MAES, strategisch adviesbureau voor de publieke zaak.

ADVIES & TRAINING & GESPREKSLEIDING & BIJEENKOMSTEN

We adviseren bij politieke en publicitaire strategieën, trainen in omgang met politiek en journalistiek en leiden en organiseren debatten en grote conferenties.

Bekijk onze expertises

Agenda

za21 apr

Human Library Kampen

Tijdens het Human Library evenement kunnen bezoekers 20-30 minuten durende gesprekken voeren met ‘Levende Boeken’, in het echt
mensen, die te maken hebben met vooroordelen in hun dagelijkse leven. Dit alles om een mogelijkheid te bieden voor een dialoog tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden spreken. In opdracht van Europe Direct.

Bibliotheek Kampen

13.30 - 17.00 uur

di24 apr

Festival Innovatie van Toezicht 2018

Het Toezichtfestival is een initiatief van de Inspectieraad, een verband van alle samenwerkende inspecties in Nederland.

Tijdens het festival dit jaar wordt de vraag gesteld: Hoe richten we toezicht zo in dat we meegaan met nieuwe sociale en technologische ontwikkelingen in de maatschappij, én hier zelf ook gebruik van kunnen maken? Tijdens het Festival komen ideeën en initiatieven voor het vormgeven van innovatie aan bod.

Voor het Toezichtfestival verzorgt &MAES het dagvoorzitterschap en ondersteunen we de Inspectieraad bij het vormgeven van het plenaire programma.

De Fabrique, Maarssen

do26 apr

Bijeenkomst Toolkit Bouwsystemen

De architectuur en de stedenbouw van de na oorlogse voorraad komt steeds meer in de belangstelling. Grootscheepse renovatie programma’s worden uitgevoerd om de maar liefst 2,6 miljoen woningen toekomstbestendig te maken.

Van de 1,8 miljoen meergezinswoningen uit de naoorlogse periode is een kwart gebouwd in zogenaamde ‘bouwsystemen’. Die werden gebruikt om in korte tijd – tegen lage kosten – zoveel mogelijk woningen te bouwen. De grootschalige toepassing van deze systemen, met name in de (middel-)hoogbouw, maakt dat de renovatieopgave in grote delen van Nederland eenzelfde karakter heeft. Juist dat biedt kansen om kennis te delen, en met zorg naar het oorspronkelijke ontwerp te kijken.

Helpt bij het versnellen van de opgave een landelijk toegankelijk informatie systeem, een digitaal platform, inspirerende bijeenkomsten en/of voorbeeldprojecten? (werktitel ‘toolkit bouwsystemen’). Rijskdienst Cultureel Erfgoed heeft deelnemers met verschillende ervaringen bij deze opgave uitgenodigd om samen na te denken over een werkbare manier voor iedereen die in Nederland werkt aan deze opgave.

Ruben Maes is moderator bij deze bijeenkomst.

The Green House, Croeselaan 16 Utrecht

14.00 - 17.00 uur