nl en

Wij zijn &MAES, strategisch adviesbureau voor de publieke zaak.

ADVIES & TRAINING & GESPREKSLEIDING & BIJEENKOMSTEN

We adviseren bij politieke en publicitaire strategieën, trainen in omgang met politiek en journalistiek en leiden en organiseren debatten en grote conferenties.

Bekijk onze expertises

Agenda

ma24 sep

Fonds on Tour: Digitalisering

Het Fonds Podiumkunsten gaat het land in. Op vier maandagmiddagen, waarvan twee in juni, één in september en één in oktober, gaan we graag met u in gesprek over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst. 

Tijdens Fonds on tour onderzoeken we hoe huidige veranderingen in de samenleving de podiumkunsten beïnvloeden. Op 24 september staat digitalisering centraal met bijdragen van  filosoof, publicist, spreker, journalist Follow the Money Hans Schnitzler en Danny Mekić, technologie- en innovatie-expert.

Bureau &MAES ondersteunt bij de inhoudelijke programmering en leidt de bijeenkomst.

Den Haag

13.00 - 16.30 uur

di25 sep

Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord

Gemeenten gaan een cruciale rol spelen in de uitvoering van dit Klimaatakkoord.

Tijdens de Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord praten de VNG-onderhandelaars u bij over het Klimaatakkoord en u gaat met elkaar en experts in gesprek over de wijze waarop de gemeenten de regie kunnen pakken.

De landelijke werkconferentie bestaat uit een ambtelijk- en bestuurlijk deel. Een middagsessie voor ambtenaren en een avondsessie voor bestuurders (college- en raadsleden).

Ruben Maes is dagvoorzitter bij het bestuurlijk deel van deze bijeenkomst.

Muntgebouw, Utrecht

12.30 - 17.00 uur (Ambtelijk deel), 17.30 - 21.00 uur (Bestuurlijk deel)

wo26 sep

Marktdag 2018 Rijkswaterstaat: ‘The future starts now’

Werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dit doet Rijkswaterstaat niet alleen, maar samen met het bedrijfsleven en met andere overheidsorganisaties.

Samen staan we de komende jaren voor een aantal grote complexe opgaven zoals die beschreven staan in onder andere de Bouwagenda en de Marktvisie. Denk bijvoorbeeld aan: Vervanging & Renovatie, Smart mobility, Data en Informatievoorziening en Duurzame leefomgeving. Voor het uitvoeren van deze opgaven hebben wij de hele sector nodig om deze opgaven samen te realiseren. The future starts now!

Het projectteam van de Marktdag is druk bezig om op woensdag 26 september 2018 een mooi en interessant programma samen te stellen.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij de Marktdag.

Lef Future Center, Gebouw Westraven Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 Utrecht