nl en

Wij zijn Bureau &MAES, strategisch adviesbureau voor de publieke zaak.

Organiseer je online bijeenkomst via Bureau &MAES

ADVIES & TRAINING & GESPREKSLEIDING & (ONLINE) BIJEENKOMSTEN

We adviseren bij politieke en publicitaire strategieën, trainen in omgang met politiek en journalistiek en leiden en organiseren (online) debatten en grote conferenties.


OMGANG MET CORONAVIRUS (COVID-19)

Vanuit Bureau &MAES volgen we de richtlijnen van het RIVM en de ontwikkeling van het coronavirus nauwkeurig. De gezondheid van onze opdrachtgevers, de bezoekers van onze bijeenkomsten en onze medewerkers staat voorop.

Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen hebben ook invloed op bijeenkomsten die wij organiseren.

In de tussentijd ondersteunen wij je graag om je geplande bijeenkomsten, groot- of kleinschalig, toch plaats te laten vinden. Door op afstand met meerdere mensen bij elkaar te komen via een webinar of online overleg. Of mensen te informeren via een podcast of digitaal magazine. Wij bedenken samen met jou de inhoud van de online bijeenkomst en nemen graag de gespreksleiding op ons.

Heb je vragen over een online alternatief voor je bijeenkomsten of wil je tips over online gespreksleiding neem dan direct contact op. Via je vaste adviseur of algemeen via 020 – 26 21 220 en secretariaat@en-maes.nl.

Wij wensen iedereen gezondheid en het allerbeste de komende periode.
Pas goed op elkaar en jezelf.

Bekijk onze expertises

Agenda

vr2 okt

BIM Loket D-Day

Op vrijdag 2 oktober organiseert het BIM Loket zijn jaarlijkse D-Day. Tijdens de D-Day wordt de DigiDare Award 2020 uitgereikt.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Online

-

ma12 okt

City Deal Kennis Maken

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Op 12 oktober 2020 vindt er een bestuurlijk diner pensant plaats met Minister Van Engelshoven onder leiding van Ruben Maes.

Den Haag

17.30 - 21.00 uur

do19 nov

Aedes verenigingscongres

Aedes organiseert haar najaarscongres op donderdag 19 november 2020 waar directeur-bestuurders voor uitgenodigd worden. Twee keer per jaar komen wij bij elkaar om besluiten te nemen over en voor de vereniging en om belangrijke thema’s inhoudelijk te bespreken. Ook is er ruimte om standpunten uit te wisselen, het debat te voeren, te netwerken en te inspireren.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

09.30 - 17.00 uur