nl en

Wij zijn Bureau &MAES, strategisch adviesbureau voor de publieke zaak.

ADVIES & TRAINING & GESPREKSLEIDING & BIJEENKOMSTEN

We adviseren bij politieke en publicitaire strategieën, trainen in omgang met politiek en journalistiek en leiden en organiseren debatten en grote conferenties.

Bekijk onze expertises

Agenda

wo15 mei

BENELUX-conference Roadmap on Carcinogens

Hoe bedrijven en werknemers te helpen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer tegen te gaan – De vitale rol van sector (overkoepelende) organisaties.

Tijdens de conferentie worden als warming up enkele inspirerende voorbeelden uit België, Luxemburg en Nederland gepresenteerd. Ook het Europees perspectief zal worden belicht. Dit wordt vervolgd met een paneldiscussie tussen sociale partners die interactief wordt gevoed uit de zaal.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Brussel

do16 mei

Aedes-verenigingscongres

Aan bod komt de voortgang van het Klimaatakkoord en de doorrekening die het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) op 13 maart 2019 publiceerde. Wat betekent dit voor de plannen voor de verduurzaming van onze woningen en wat is nodig om de plannen te realiseren? Eind april verwachten we een reactie van het kabinet daarop. Daarnaast bespreken we de stand van zaken op het Sociaal Huurakkoord en de evaluatie Woningwet, en wat dit concreet betekent. Ook staan we stil bij de vernieuwingen in de sector: welke onderwerpen uit de Vernieuwingsagenda geven we daarbij extra prioriteit en urgentie. En wat hebben we nodig om regionale vernieuwing en samenwerking te realiseren?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Nieuwegein

do23 mei

Symposium “Als ik later groot ben…- Beroepsoriëntatie op de basisschool”

Waarom is het belangrijk dat jonge kinderen in aanraking komen met de wereld van werk? Hoe doe je dat op een manier die past bij de belevingswereld van het jonge kind? Hoe laten we meer kinderen in aanraking komen met technische beroepen?

TechniekTalent.nu en TechYourFuture onderzochten wat Nederlandse basisscholen aan beroepsoriëntatie doen en hoe ze dat aanpakken. Tijdens het symposium wordende laatste inzichten gepresenteerd en laten we zien hoe jouw school, bedrijf of netwerk hierin een belangrijke rol speelt.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Sonnenborgh museum en sterrenwacht, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht

12.00 - 17.00 uur