nl en

Wij zijn Bureau &MAES, strategisch adviesbureau voor de publieke zaak.

ADVIES & GESPREKSLEIDING & (ONLINE) BIJEENKOMSTEN

Binnen de publieke sector adviseren we over meerjarenstrategieën, treden op als projectleider, en organiseren en leiden (online) bijeenkomsten.

Bekijk onze expertises

Agenda

di1 feb

RLI Publieksbijeenkomst over advies ‘Geef richting, maar ruimte!’

Wat wordt de inzet van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening? Hoe kan hij of zij het beste richting geven aan de grote ruimtelijke opgaven? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met Jantine Kriens (raadslid Rli) en Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van BZK). Stedenbouwkundige Riek Bakker zal vanuit haar rijke ervaring met gebiedsontwikkeling reflecteren op het Rli-advies en de benodigde vervolgstappen. Zij put daarbij uit haar nieuwe boek ‘De ruimte van Riek’, waarin zij een vurig pleidooi houdt voor integraal en interdisciplinair handelen bij de aanstaande verbouwing van Nederland.

Online

09.30 - 12.00 uur

do10 feb

Cedrislezing 2022

Op 10 februari spreekt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad de jaarlijkse Cedris-lezing uit met als thema ‘Het belang van scholing’. In de lezing zal hij zich richten op het belang van een leven lang ontwikkelen voor iedereen. Alle werkenden én werkzoekenden. Specifieke aandacht in de lezing gaat uit naar de scholings- en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking en anderen die in het werk afhankelijk zijn specifieke ondersteuning.

Hans Borstlap zal een reflectie geven op de lezing.

Tijdens deze middag staat ook het officiële afscheid gepland van Job Cohen, die 8 jaar lang voorzitter was van Cedris. Inmiddels is Job Cohen opgevolgd door de nieuwe voorzitter Mohamed el Mokaddem.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Theater Diligentia, Den Haag

14.00 - 16.00 uur

do10 mrt

Congres iBestuur Digitale Infrastructuur

iBestuur, Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland organiseren een congres over ‘Digitale infrastructuur en Data-economie’ met in de ochtend plenaire sprekers en debat en in de middag zes overlegtafels. Van de resultaten van het congres wordt een speciale uitgave gemaakt en gepubliceerd via iBestuur. 

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

10.00 - 16.30 uur