nl en

Bureau &MAES programmeert

Betrokkenen bij elkaar brengen en ze samen aan oplossingen laten werken is een belangrijke sleutel bij de aanpak van strategische vraagstukken. Daarom verzorgen wij voor opdrachtgevers de inhoudelijke programmering van bijeenkomsten over strategische vraagstukken op diverse maatschappelijke thema’s. Van strategiedag tot (inter)nationaal congres, van debatreeks tot bestuurlijk diner, van dialoogsessie tot werkconferentie. Fysiek, online en hybride.

Het programma is de basis voor een geslaagde bijeenkomst. Een goed programma werkt vanuit de inhoud naar de gewenste opbrengst, stelt deelnemers in staat hun rol goed in te vullen en geeft energie. Wij werken aan programma’s gericht op een duurzaam resultaat. In woord, beeld en beleving, passend bij wat de opdrachtgever en het vraagstuk nodig hebben. Onze programma’s kenmerken zich door een sterke inhoudelijke verhaallijn, de inbreng van verschillende perspectieven en creatieve en verrassende onderdelen.

In ons portfolio staan voorbeelden van verschillende programma’s die wij in de afgelopen periode hebben samengesteld.

Impressie van (online)bijeenkomsten Bureau &MAES

Onze aanpak

Wij vertalen strategische doelen in een passend programma. Dat doen wij door te adviseren over de inhoudelijke opbouw, de invulling en vorm van programmaonderdelen en mee te denken over sprekers en optredens. Wij verzorgen briefings, doen de programmabegeleiding op de dag zelf en kunnen ondersteunen met het ophalen van de inhoudelijke opbrengsten. Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

1) OPDRACHT

Samen met de opdrachtgever bespreken we de vraag, verwachtingen en uitgangspunten. Zo komen we tot een scherp, gemeenschappelijk beeld over de beoogde opbrengst, de belangrijkste ingrediënten voor het programma en de aandachtspunten voor de organisatie.

2) PROGRAMMAVOORSTEL

Op basis van de input van de opdrachtgever en verdieping werken wij een gedetailleerd programmavoorstel uit. Daarin beschrijven we concreet de doelen en uitgangspunten en vertalen dit in een voorstel voor de inhoudelijke opbouw en werkvormen voor het programma van de bijeenkomst.

3) PROGRAMMEREN EN PRODUCEREN

Als het programmavoorstel akkoord is, gaan we aan de slag met het programmeren en produceren van de bijeenkomst. We zoeken, benaderen en briefen geschikte sprekers, werken de opzet van de programmaonderdelen nader uit, verzorgen de invulling van creatieve onderdelen en stemmen af met de opdrachtgever en/of organisatie over de benodigde logistiek, techniek en catering. Ook kunnen we adviseren over de communicatiestrategie en -teksten in de aanloop naar de bijeenkomst en bespreken we suggesties voor de communicatie over de bijeenkomst.

4) ON-SITE BEGELEIDING

Tijdens de bijeenkomst zorgen wij voor de inhoudelijke en organisatorische uitvoering van het programma. Wij letten op de juiste setting en sfeer, bewaken de inhoudelijke verhaallijn en begeleiden de sprekers. We verzorgen desgewenst ook het dagvoorzitterschap en de gespreksleiding van de bijeenkomst en deelsessies.

5) EVALUATIE

In een slotgesprek evalueren we het verloop van de opdracht op inhoudelijke opbrengsten en bespreken we de samenwerking.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Bureau &MAES via secretariaat@en-maes.nl of 020-262 12 20.