nl en

Advies

Bureau &MAES is gespecialiseerd in strategisch advies aan overheden en organisaties in het publieke domein. Het strategisch advies richt zich op (organisatie)vraagstukken en doelen die op (middel) lange termijn spelen.

Met onze ervaring in de publieke sector, de politiek en journalistiek helpen we onze opdrachtgevers bij het beantwoorden van vragen zoals:

  • Strategieontwikkeling: Wat is de primaire functie en reden van bestaan van de organisatie? Welke kernwaarden heeft de organisatie? Welke ambities zijn er voor de lange termijn en hoe worden deze bereikt?
  • Positionering: Wat zijn de (maatschappelijke) opgaven in onze sector? Wat is de betekenis daarvan voor onze organisatie? Welke waarde willen we toevoegen en hoe creëren we daarvoor draagvlak bij onze werknemers én externe stakeholders?
  • Samenwerking: Hoe gaat onze organisatie duurzame en succesvolle samenwerkingen aan?

Onze aanpak

Onze manier van werken

Onze brede kennis van wat er speelt in het publieke domein zetten we in om voor uw organisatie concrete maatschappelijke opgaven te formuleren over de lange termijn. We ontsluiten de kennis die in de samenleving aanwezig is om antwoord te vinden op deze opgaven.

We maken ons het karakter van een organisatie snel eigen. Samen met u werken we naar een strategie die past bij de organisatie en doelen effectief nastreeft. Het resultaat leveren we altijd op in een handzaam adviesrapport. Bij bureau &MAES blijft het niet alleen bij advies, we voeren het ook uit; als interim-medewerker of als sparringpartner van buitenaf, om de strategie tot een succes te maken.

1 OPDRACHT

In een gesprek zoeken  we naar het gemeenschappelijke beeld over de opdracht, de centrale vraag, de doelen en de afbakening van de opdracht.

2 VERDIEPING

Met deskresearch en gesprekken verdiepen we ons verder in de context van de centrale vraag en brengen de belangrijkste stakeholders in kaart.

3 DIALOOG & INNOVATIE

We organiseren gesprekken om met de belangrijkste stakeholders de dialoog te voeren over (delen van) de centrale vraag.  Dit heeft als doel informatie op te halen en draagvlak te creëren om het huidige beeld op te halen, aannames te toetsen en ingrediënten op te halen voor de strategische visie.

4 BIJEENKOMST

In een bijeenkomst presenteren we onze eindnotitie die antwoord geeft op de centrale vraag en hoe het advies in de organisatie te implementeren.

5 AFRONDING

In een gesprek evalueren we het verloop van de opdracht op inhoudelijke opbrengsten,  samenwerking, proces en inhoud.