nl en

Bureau &MAES adviseert

Wij adviseren opdrachtgevers in het publieke domein over uiteenlopende strategische vraagstukken, op diverse maatschappelijke thema’s. Van brancheorganisatie tot ministeries, van intern verandertraject tot strategieontwikkeling, van energietransitie tot diversiteit en inclusie.

Door onze brede ervaring zijn we op veel terreinen binnen het publieke domein inzetbaar. Opdrachtgevers vragen ons zowel om onze specifieke inhoudelijke kennis als om onze overkoepelende blik. En ze vragen ons om de verbindingen die we kunnen leggen tussen verschillende vraagstukken en thema’s. Daarvoor vullen we onze adviezen graag aan met kennis en expertise uit ons netwerk om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

In ons portfolio staan voorbeelden van verschillende adviesopdrachten die wij in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.

Onze aanpak

We werken aan adviezen voor de korte en de lange termijn, gericht op een duurzaam resultaat. In woord, beeld of beleving, passend bij wat de opdrachtgever en het vraagstuk nodig hebben. Onze adviezen kenmerken zich door een scherpe analyse, doordachte aanpak en concrete handelingsperspectieven. Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

1) OPDRACHT

Samen met de opdrachtgever bespreken we de vraag, verwachtingen en uitgangspunten. Zo komen we tot een scherp, gemeenschappelijk beeld over de opdracht, de doelen en de afspraken.

2) VERDIEPING

Met deskresearch en gesprekken verdiepen we ons verder in de achtergrond, actuele ontwikkelingen en de belangrijkste stakeholders van het vraagstuk. Zo krijgen we een volledig overzicht van de bestaande kennis en het relevante netwerk.

3) DIALOOG & INNOVATIE

In gesprek met de opdrachtgever, stakeholders en – als dat nodig is – een frisse blik van buiten werken we aan een passende aanpak voor het vraagstuk. We adviseren over de opzet en voeren de aanpak ook uit. Zo halen we vanuit diverse perspectieven nieuwe inzichten op en werken we aan innovatieve oplossingen.

4) OPLEVERING

We brengen de opbrengsten van de aanpak samen met onze eigen observaties. Dat doen we op een manier die past bij de opdracht en de opdrachtgever. Dat kan een rapport of presentatie zijn, maar ook een podcast, een handreiking of een andere vorm. Hierin verwerken we de analyse, de uitkomsten van de aanpak en de handelingsperspectieven waarmee het vraagstuk kan worden opgelost.

5) EVALUATIE

In een slotgesprek evalueren we het verloop van de opdracht op inhoudelijke opbrengsten en bespreken we de samenwerking.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Bureau &MAES via secretariaat@en-maes.nl of 020-262 12 20.