nl en

di1 feb

RLI Publieksbijeenkomst over advies ‘Geef richting, maar ruimte!’

Wat wordt de inzet van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening? Hoe kan hij of zij het beste richting geven aan de grote ruimtelijke opgaven? Over deze en andere vragen gaat dagvoorzitter Ruben Maes in gesprek met Jantine Kriens (raadslid Rli) en Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van BZK). Stedenbouwkundige Riek Bakker zal vanuit haar rijke ervaring met gebiedsontwikkeling reflecteren op het Rli-advies en de benodigde vervolgstappen. Zij put daarbij uit haar nieuwe boek ‘De ruimte van Riek’, waarin zij een vurig pleidooi houdt voor integraal en interdisciplinair handelen bij de aanstaande verbouwing van Nederland.

Online

09.30 - 12.00 uur

do10 feb

Cedrislezing 2022

Op 10 februari spreekt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad de jaarlijkse Cedris-lezing uit met als thema ‘Het belang van scholing’. In de lezing zal hij zich richten op het belang van een leven lang ontwikkelen voor iedereen. Alle werkenden én werkzoekenden. Specifieke aandacht in de lezing gaat uit naar de scholings- en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking en anderen die in het werk afhankelijk zijn specifieke ondersteuning.

Hans Borstlap zal een reflectie geven op de lezing.

Tijdens deze middag staat ook het officiële afscheid gepland van Job Cohen, die 8 jaar lang voorzitter was van Cedris. Inmiddels is Job Cohen opgevolgd door de nieuwe voorzitter Mohamed el Mokaddem.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Theater Diligentia, Den Haag

14.00 - 16.00 uur

do10 mrt

Congres iBestuur Digitale Infrastructuur

iBestuur, Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland organiseren een congres over ‘Digitale infrastructuur en Data-economie’ met in de ochtend plenaire sprekers en debat en in de middag zes overlegtafels. Van de resultaten van het congres wordt een speciale uitgave gemaakt en gepubliceerd via iBestuur. 

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

10.00 - 16.30 uur

vr11 mrt

NVBW Ledenvergadering & Masterclass

Op 11 maart vindt de NVBW ledenvergadering onder leiding van Ruben Maes plaats.

09.00 - 13.00 uur

vr18 mrt

Jaarcongres De Vernieuwde Stad

Op 18 maart 2022 vindt het jaarcongres van De Vernieuwde Stad plaats. We zien uit naar een mooie middag met ontmoeting, interessante gesprekken en nieuwe ideeën om de steden te vernieuwen vanuit sociaalecologisch perspectief.

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.

 

vr22 apr

Congres 70 jaar Woonzorg Nederland

In april 2022 viert Woonzorg Nederland haar 70-jarig bestaan met een inspirerend congres. Samen met de samenwerkingspartners reflecteert Woonzorg Nederland op de maatschappelijke kansen en uitdagingen van seniorenhuisvesting in Nederland. Hoe kunnen ze de toenemende vraag naar seniorenhuisvesting invullen, waarbij zezorg, ruimtelijke en sociologische aspecten integraal meenemen?

Bureau &MAES is betrokken bij de inhoudelijke en praktische organisatie en verzorgt de gespreksleiding.