nl en

wo19 feb

Cultuurplan Tilburg – Thema: ‘Cultuur raakt de stad’

Net als bij het vorige Cultuurplan organiseert de gemeente stadsgesprekken om input te krijgen voor het Cultuurplan Tilburg 2021-2024. In het voorjaar van 2020 wordt input gevraagd van iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur om te komen tot een gedragen cultuurplan voor Tilburg de komende jaren. De gemeente gebruikt de opbrengst van de bijeenkomst voor het nieuwe cultuurplan. Dat geldt ook voor het volgende stadsgesprek op woensdag 19 februari. Thema van die avond is ‘Cultuur raakt de stad’. De gemeente gaat dan graag dan met inwoners in gesprek over cultuur waar Tilburgers direct mee in aanraking komen.
Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding tijdens deze avond.

Tilburg

ma2 mrt

Kennismiddag over de omgang met collecties in een koloniale context

WAT IS MOMENTEEL DE OMGANG MET KOLONIALE COLLECTIES DIE BEHEERD WORDEN IN NEDERLANDSE MUSEA?

De Museumvereniging organiseert in samenwerking met de Commissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties een kennismiddag over de omgang met collecties in een koloniale context. Laat je inspireren door de verhalen en perspectieven van verschillende experts, ga met andere musea in gesprek en bevraag je eigen opinie.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze kennismiddag.

Museum Volkenkunde, Leiden

13.00 - 17.00 uur

wo4 mrt

Inspiratiedag Cultuureducatie

Goed cultuuronderwijs maak je samen. Daarom organiseren Cultuurkwadraat en uitvoeringspartners Kunsteducatie Walcheren en KCE Oosterschelderegio de eerste Zeeuwse inspiratiedag over cultuureducatie voor scholen en het culturele veld.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Slot Oostende, Goes

15.30 - 19.30 uur

do5 mrt

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

2e bijeenkomst 5 maart 2020: Raad van de toekomst, toekomst van de raad

Veranderende bestuurlijke structuren op lokaal niveau betekent ook een verschuiving in de rollen van het college van opzichte van de gemeenteraad en de raad van opzichte van de burger. Er is een algemene tendens om de burger steeds meer rechtstreeks invloed te geven in het lokale bestuur. Vormt die beweging een versterking van de positie van de gemeenteraad, of wordt de gemeenteraad daarmee deels buitenspel gezet en verzwakt?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Gemeente Almere, Stadhuisplein 1

12.00 - 17.00 uur

di17 mrt

VNG Belastingconferentie 2020

Op de vleugels van digitalisering. Dat is de reikwijdte van de VNG Belastingconferentie in 2020. Want digitalisering heeft invloed op het hele belastingwerkveld: van big data, taxaties, procederen, kennisdeling tot contact met burgers. De vraag is: waar staat u in het grote geheel? Twee dagen lang vliegt u op de VNG Belastingconferentie mee in dit thema.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze conferentie.

Congrescentrum Papendal, Arnhem

Hele dag

do19 mrt

Raising the future

Raising the Future is een initiatief van KINDwijzer, het landelijke netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties.

De professionals in de jeugdketen (kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg) bereiden kinderen voor op de wereld van morgen. Een grote verantwoordelijkheid, zeker in een wereld die zich meer en meer kenmerkt door individualisering en prestatiedruk, toenemende sociale segregatie en kansenongelijkheid, en waar technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo aanjagen.

Daarom is het tijd om stil te staan bij de vraag: ‘Waartoe voeden wij op binnen de huidige context?’ Op 19 maart 2020 bieden wij u ‘time to think’. Samen met andere richtinggevende vakgenoten betrokken bij de jeugdketen: bestuurders, politici, professionals, denkers en schrijvers, wetenschappers en journalisten.

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering en organisatie van het congres en verzorgt het dagvoorzitterschap.

De Rijtuigenloods, Amersfoort

10.00 - 18.00 uur

za21 mrt

Huiskamergesprekken dialoog laatste levensfase

In verschillende huiskamers in Nederland organiseert Bureau &MAES in februari, maart en april 2020 gesprekken over de laatste levensfase in opdracht van het Ministerie van VWS. We nodigen mensen uit om hun opvattingen en gedachten te delen over de laatste levensfase. Op 21 maart vindt de tweede dialoog in Zwolle plaats.

 

Zwolle

13.30 - 17.00 uur

ma30 mrt

Leven van kunst: debat, interview en kunst!

De Fair Practice Code is ingevoerd als subsidievoorwaarde. Een belangrijke stap in de goede richting als het gaat om solidariteit, diversiteit en structurele onderbetaling van werkenden in de culturele sector. Ook roept de invoering allerlei nieuwe vragen op. Er zijn namelijk niet substantieel meer middelen beschikbaar.

De Kunstenbond brengt de sector bij elkaar om deze uitdaging samen te lijf te gaan.

Bureau &MAES modereert deze bijeenkomst.

Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht

12.30 - 18.00 uur

wo1 apr

Dag voor Cultuuronderwijs

Thema: Xpeditie Cultuuronderwijs

Een dag voor beleidsmakers, schoolbesturen, schooldirecteuren, cultuurcoördinatoren, CKV coördinatoren, docenten Primair en Voortgezet Onderwijs en alle culturele instellingen en kunstenaars uit de regio Kennemerland.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

wo15 apr

Huiskamergesprekken dialoog laatste levensfase

In verschillende huiskamers in Nederland organiseert Bureau &MAES in februari, maart en april 2020 gesprekken over de laatste levensfase in opdracht van het Ministerie van VWS. We nodigen mensen uit om hun opvattingen en gedachten te delen over de laatste levensfase. Op 15 april vindt de derde dialoog in Rotterdam plaats.

Rotterdam

13.30 - 17.00 uur

do16 apr

Dag van de Financiële Verhoudingen 2020: Samen werken, samen betalen?

Op donderdag 16 april 2020 is de derde Dag van de Financiële Verhoudingen: Samen werken, samen betalen? Over de bekostiging van opgaven in maatschappelijke netwerken. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening, verbetering van de (jeugd)zorg, en het creëren van werk en welzijn in regio’s. De dag wordt geopend door de Bredase wethouder Boaz Adank en geleid door dagvoorzitter Ruben Maes.

Theater De Avenue, Breda

12.15 - 16.30 uur

za18 apr

Huiskamergesprekken dialoog laatste levensfase

In verschillende huiskamers in Nederland organiseert Bureau &MAES in februari, maart en april 2020 gesprekken over de laatste levensfase in opdracht van het Ministerie van VWS. We nodigen mensen uit om hun opvattingen en gedachten te delen over de laatste levensfase. Op 18 april vindt de vierde en laatste dialoog in Eindhoven plaats.

Eindhoven

13.30 - 17.00 uur

wo22 apr

De Staat van het Onderwijs

Op woensdag  22 april 2020 vind het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs plaats. De dag start met de overhandiging van het rapport De Staat van het Onderwijs aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna volgen diverse sessies. Wij nodigen u uit om in dialoog te gaan over de bevindingen uit De Staat van het Onderwijs.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Congrescentrum Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

10.00 - 17.00 uur

do28 mei

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

4e bijeenkomst 28 mei 2020: Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

Wat is de schaal waarop inwoners betrokken willen zijn bij de opgaven van de gemeente. Is dat het gemeentelijk niveau of ligt actieve betrokkenheid op wijk of dorpsniveau veel meer voor de hand. Op wat voor een manier kun je als gemeente dit organiseren en hoe democratisch moet een dorp of wijkafvaardiging eigenlijk zijn.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Arminius Rotterdam, Museumpark 3

12.00 - 17.00 uur

do25 jun

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

5e bijeenkomst 25 juni 2020: Bestuurskracht in de regio

Wat is de schaal waarop inwoners betrokken willen zijn bij de opgaven van de gemeente. Is dat het gemeentelijk niveau of ligt actieve betrokkenheid op wijk of dorpsniveau veel meer voor de hand. Op wat voor een manier kun je als gemeente dit organiseren en hoe democratisch moet een dorp of wijkafvaardiging eigenlijk zijn.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Provinciehuis Noord Brabant, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch

12.00 - 17.00 uur