nl en

ma28 okt

Dag van de Stad

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij jou? Kom dan naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Onder de titel ‘Wie durft?!’ geven we het podium aan moedige ondernemers, architecten, theatermakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, actieve inwoners én bestuurders. Wat al deze mensen bindt is hun lef, cojones en bravoure. De Dag van de Stad biedt een warm welkom aan stedelijke visionairs die verder durven kijken dan hun neus lang is.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit evenement.

World Forum, Den Haag

wo30 okt

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de afgelopen jaar een steeds vanzelfsprekender karakter gekregen. Een positieve ontwikkeling, naar meer en beter cultuuronderwijs in Nederland. Scholen, culturele instellingen en lokale overheden werken samen aan een toekomst waarin kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs.

Met het goede nieuws van minister van Engelshoven over de verdere samenwerking na 2020 in onze broekzak, gaan we tijdens de conferentie vanuit deze sterke basis kijken naar de kansen die er nog liggen. We verbreden de horizon en kijken verder. Voorbij schooltijden, voorbij het PO, voorbij regulier onderwijs en voorbij het huidige curriculum. Zodat ieder kind in het primair onderwijs de basis legt voor later.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze conferentie.

TivoliVredenburg, Utrecht

09.30 - 17.00 uur

do31 okt

Publieksbijeenkomst maatschappelijke dialoog innovatie toezicht: ‘Op eigen risico – de toenemende invloed van patiënten op hun zorg’

Voor www.innovatietoezicht.nl organiseren we offline en online een maatschappelijke dialoog over de innovatie van het toezicht. Onderdeel van deze dialoog is een reeks publieksbijeenkomsten over de vraag hoe we omgaan met risico en veiligheid in de samenleving.

De publieksbijeenkomst op 31 oktober gaat over de keerzijde van de toenemende invloed van patiënten op de zorg. Samen met onder meer Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal IGJ) en het aanwezige publiek onderzoeken we vragen als: ‘Wie beschermt de patiënt tegen illegale geneesmiddelenhandel op internet, malafide zorgondernemers en dubieuze influencers op social media?’, ‘Wil de burger beschermd worden?’ en ‘Wie speelt daarbij welke rol?’

Bureau &MAES ondersteunt de Inspectieraad met de programmering en de organisatie.

Arminius, Museumpark 3, 3015 CX, Rotterdam

19.30 - 21.30 uur

wo6 nov

Dag van Gelderland

Op de Dag van Gelderland werken we samen aan een nóg mooiere provincie! Doet u ook mee? Zet woensdag 6 november 2019 alvast in uw agenda.
Ook op deze Dag van Gelderland gaan we weer met elkaar in gesprek. Dit jaar over drie onderwerpen die onze aandacht verdienen: energietransitie, biodiversiteit en vestigingsklimaat. We nodigen bij deze onze inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit om mee te praten.

In samenwerking met Congresbureau Spitz organiseert Bureau &MAES ook dit jaar de Dag van Gelderland, het werkcongres van de provincie.

Theater Orpheus, Apeldoorn

10.00 - 18.00 uur

do7 nov

Nationaal Monumentencongres

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijks congres bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context. Het Monumentencongres vindt dit jaar plaats op 7 november 2019 en wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Lebuinuskerk, Het Grote Kerkhof 38, 7411 KV Deventer

09.45 - 17.30 uur

di19 nov

Stakeholdersbijeenkomst “De toekomst van de leefomgeving”

Hoe ontwikkelt Nederland zich de komende decennia? In een nieuw paviljoen gaat het Nederlands Openluchtmuseum actuele en veelbesproken thema’s als leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid agenderen. Het museum maakt hier de koppeling tussen verleden, heden en toekomst. Hoe hebben steden zich ontwikkeld sinds de wederopbouw? Voor welke uitdagingen staat Nederland nu? Wat zijn mogelijke oplossingen voor de toekomst?

Op 19 november a.s. organiseert het Nederlands Openluchtmuseum daarom een stakeholdersbijeenkomst voor potentiële partners. Het doel is bestuurders, experts en onderzoekers te informeren, kennis uit te wisselen en te onderzoeken hoe samenwerking eruit zou kunnen zien.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

15.00 - 19.00 uur

do28 nov

Publieksbijeenkomst maatschappelijke dialoog innovatie toezicht: ‘Weet wat je eet – veilig voedsel’

Voor www.innovatietoezicht.nl organiseren we offline en online een maatschappelijke dialoog over de innovatie van het toezicht. Onderdeel van deze dialoog is een reeks publieksbijeenkomsten over de vraag hoe we omgaan met risico en veiligheid in de samenleving.

De publieksbijeenkomst op 28 november gaat over voedselveiligheid. Samen met onder meer Rob van Lint (inspecteur-generaal NVWA) en Sofie van den Enk (Keuringsdienst van Waarde) en het aanwezige publiek onderzoeken we vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘veilig’ voedsel?’ en ‘Welke risico’s voor onze voedselveiligheid liggen op de loer?’.

Bureau &MAES ondersteunt de Inspectieraad met de programmering en de organisatie.

Arminius, Museumpark 3, 3015 CX, Rotterdam

19.30 - 21.30 uur

vr29 nov

Jaarcongres De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad organiseert op 29 november het jaarcongres ‘Wonen in Vernieuwde Steden’. Samen met Maarten Hajer, Johan Conijn, Diederik Samson en Jacobine Geel kijken we naar de drie belangrijkste thema’s: Woningmarkt, Verduurzaming en Inclusieve Stad.

Deze editie van het congres gaat over een meerjarenstrategie voor wonen. Volgens De Vernieuwde Stad staan daarbij drie thema’s centraal: de imperfectie van de woningmarkt, de noodzaak tot verduurzaming en het werken aan een inclusieve stad.

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.

Colour Kitchen, Utrecht