nl en

do19 nov

Aedes verenigingscongres

Aedes organiseert haar najaarscongres op donderdag 19 november 2020 waar directeur-bestuurders voor uitgenodigd worden. Twee keer per jaar komen wij bij elkaar om besluiten te nemen over en voor de vereniging en om belangrijke thema’s inhoudelijk te bespreken. Ook is er ruimte om standpunten uit te wisselen, het debat te voeren, te netwerken en te inspireren.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

09.30 - 17.00 uur

do26 nov

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

4e bijeenkomst 26 november 2020: Bestuurskracht in de regio

Wat is de schaal waarop inwoners betrokken willen zijn bij de opgaven van de gemeente. Is dat het gemeentelijk niveau of ligt actieve betrokkenheid op wijk of dorpsniveau veel meer voor de hand. Op wat voor een manier kun je als gemeente dit organiseren en hoe democratisch moet een dorp of wijkafvaardiging eigenlijk zijn.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Provinciehuis Noord Brabant, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch

12.00 - 17.00 uur

vr27 nov

Jaarcongres De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad organiseert op 27 november het jaarcongres ‘Stad van de (generatie van de) Toekomst’.

Hoe moet de stad van de toekomst eruitzien? Wat betekenen de belangrijkste uitdagingen voor toekomstige generaties? Maatschappelijke vraagstukken die zich aandienen vragen om een continue vernieuwing van de stad. De rol van corporaties is daarin dynamisch en vraagt om partnerschap en een flexibele manier van denken. De Vernieuwde Stad agendeert deze vragen voor het jaarlijkse congres op 27 november 2020.

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.

-

do3 dec

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

5e bijeenkomst 3 december 2020: Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

In de brief die staatssecretaris Snel van Financiën half april dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde, hield hij de optie om te komen tot een ruimer gemeentelijk belastinggebied nadrukkelijk open. Een mogelijkheid die de minister van Binnenlandse Zaken ook in haar Thorbeckelezing van oktober vorig jaar opperde. Verschillende onderzoeken moeten begin 2020 inzicht bieden in de toekomst van het gemeentelijk fiscaal stelsel. Een groter gemeentelijk belastinggebied is al jaren onderwerp van gesprek, vooral sinds de decentralisaties. Tot concrete voorstellen is het echter niet gekomen.

In een plenair gesprek met de sprekers wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken en aansluitend zijn er 3 deelsessies waarin u in intieme setting kunt spreken over de thema’s.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

12.00 -17.00 uur