nl en

wo11 sep

RLI Werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

De Rli heeft in een verkenning gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die een grote impact op deze regio zullen krijgen: de energie­transitie, de voedseltransitie, de transitie naar een circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Vanuit de casuïstiek van de Zuidwestelijke Delta trekt de raad conclusies die voor meer regio’s in Nederland gelden. Op woensdag 11 september van 12:30-17:30 uur organiseert de Rli in Utrecht hierover een werkconferentie. Vertegenwoordigers van Rijk en regio spreken over de wijze waarop zij dit doen of zouden willen doen.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

12.30 - 17.30 uur

ma23 sep

Conferentie “Uitgerekend Nu?!; (preventie) onbedoelde (tiener)zwangerschappen”

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat staatssecretaris Paul Blokhuis graag met u in gesprek over het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Hij zal het met u hebben over de verbinding tussen zorg en onderwijs.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Beatrix Theater, Utrecht

09.00 - 17.30 uur

do26 sep

Slotevenement Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019

Het slotevenement van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 staat in het teken van het tonen van de resultaten. De vraageigenaren van de teams presenteren het idee voor hun vraagstuk aan het brede publiek.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij dit evenement.

Volmerlaan 12, Rijswijk

12.30 - 17.30 uur

wo2 okt

Rijkswaterstaat Marktdag 2019

Tijdens de Marktdag op 2 oktober nemen we u mee in de stand van zaken rond de grote opgaven waar we samen voor staan en bouwen we verder aan de toekomst.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap tijdens deze dag.

LEF Future Center, Gebouw Westraven Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

13.30 - 18.00 uur

di8 okt

Ogenblikken

Op 8 oktober organiseert Rijkt een bijeenkomst voor professionals uit de kinderopvang over wat de grote ontwikkelingen van de 21e eeuw betekenen voor opvoeding, zorg en begeleiding van kinderen en jongeren. Hoofdspreker: Denker des Vaderlands, Daan Roovers.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

De Kazerne, Eindhoven

do10 okt

Congres Samen inburgeren

Bijna een jaar geleden werd duidelijk dat het inburgeringsstelsel in Nederland drastisch op de schop gaat in 2021. Gemeenten krijgen daarbij een cruciale rol en bereiden zich nu voor op deze taak. Hoe gaat dat? Wat staat gemeenten te wachten? Hoe zorg je ervoor dat je als gemeente klaar bent voor deze verantwoordelijkheid? Om deze vragen draait het Divosa-congres Samen inburgeren op 10 oktober 2019 in Gooiland te Hilversum.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Gooiland, Hilversum

09.30 - 16.30 uur

di15 okt

Training Gespreksleiding

Leidt u met enige regelmaat vergaderingen, discussies, brainstorms of workshops? Of wilt u leren hoe u een groepsgesprek effectief leidt?
Lees hier meer over het programma.
Schrijf u nu in voor de open training op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00 tot 13.00 uur op de Prinsengracht 1 te Amsterdam via secretariaat@en-maes.nl

Bureau &MAES, Prinsengracht 1, Amsterdam

09.00 - 13.00 uur

do17 okt

State of the Public Art

Waarom kunst in de openbare ruimte?
Wat mag ik verwachten van kunst in de openbare ruimte?
Voor wie is kunst in de openbare ruimte eigenlijk?

Op donderdag 17 oktober verdiepen we ons in deze vragen tijdens State of the Public Art, een symposium in het Levelgebouw georganiseerd door het Lucas van Leydenfonds in samenwerking met Cultuurfonds Leiden. Onder leiding van moderator en gespreksleider Ruben Maes komen verschillende experts aan het woord die het ‘wie, wat, waar, waarom en hoe’ van kunst in de openbare ruimte nader belichten.

Levelgebouw, Bargelaan 180, Leiden

ma28 okt

Dag van de Stad

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij jou? Kom dan naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Onder de titel ‘Wie durft?!’ geven we het podium aan moedige ondernemers, architecten, theatermakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, actieve inwoners én bestuurders. Wat al deze mensen bindt is hun lef, cojones en bravoure. De Dag van de Stad biedt een warm welkom aan stedelijke visionairs die verder durven kijken dan hun neus lang is.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit evenement.

World Forum, Den Haag

wo30 okt

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de afgelopen jaar een steeds vanzelfsprekender karakter gekregen. Een positieve ontwikkeling, naar meer en beter cultuuronderwijs in Nederland. Scholen, culturele instellingen en lokale overheden werken samen aan een toekomst waarin kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs.

Met het goede nieuws van minister van Engelshoven over de verdere samenwerking na 2020 in onze broekzak, gaan we tijdens de conferentie vanuit deze sterke basis kijken naar de kansen die er nog liggen. We verbreden de horizon en kijken verder. Voorbij schooltijden, voorbij het PO, voorbij regulier onderwijs en voorbij het huidige curriculum. Zodat ieder kind in het primair onderwijs de basis legt voor later.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze conferentie.

TivoliVredenburg, Utrecht

09.30 - 17.00 uur

wo6 nov

Dag van Gelderland

Op de Dag van Gelderland werken we samen aan een nóg mooiere provincie! Doet u ook mee? Zet woensdag 6 november 2019 alvast in uw agenda.
Ook op deze Dag van Gelderland gaan we weer met elkaar in gesprek. Dit jaar over drie onderwerpen die onze aandacht verdienen: energietransitie, biodiversiteit en vestigingsklimaat. We nodigen bij deze onze inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit om mee te praten.

In samenwerking met Congresbureau Spitz organiseert Bureau &MAES ook dit jaar de Dag van Gelderland, het werkcongres van de provincie.

Theater Orpheus, Apeldoorn

10.00 - 18.00 uur

do7 nov

Nationaal Monumentencongres

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijks congres bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context. Het Monumentencongres vindt dit jaar plaats op 7 november 2019 en wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Lebuinuskerk, Het Grote Kerkhof 38, 7411 KV Deventer

09.45 - 17.30 uur

vr29 nov

Jaarcongres De Vernieuwde Stad

De Vernieuwde Stad organiseert op 29 november het jaarcongres ‘Wonen in Vernieuwde Steden’. Samen met Maarten Hajer, Johan Conijn, Diederik Samson en Jacobine Geel kijken we naar de drie belangrijkste thema’s: Woningmarkt, Verduurzaming en Inclusieve Stad.

Deze editie van het congres gaat over een meerjarenstrategie voor wonen. Volgens De Vernieuwde Stad staan daarbij drie thema’s centraal: de imperfectie van de woningmarkt, de noodzaak tot verduurzaming en het werken aan een inclusieve stad.

&MAES ondersteunt De Vernieuwde Stad met de programmering en organisatie. Ruben Maes is dagvoorzitter van het jaarcongres.

Colour Kitchen, Utrecht