nl en

di7 apr

Online vergadering Ovale tafel Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Ruben Maes zit een online vergadering voor van de Ovale tafel van het NAPK.

ma20 apr

Online Bestuurlijke bijeenkomst Regionale Energiestrategie

Het zijn vreemde tijden. Het Coronavirus is van invloed op hoe we gewend zijn te leven, te werken en te recreëren. Alles is anders. Toch is het juist nu ook van belang om de langer termijn in het oog te houden en te blijven werken aan de toekomst zónder het Coronavirus. We worden uitgedaagd om de basis te leggen voor de Energietransitie en met de kennis van nu keuzes te maken die houvast geven voor de lange termijn.

Juist nu, is het daarom van belang om met elkaar verbonden te zijn. En met elkaar de dialoog te voeren over wat de Energietransitie vraagt van regio’s, rijk en netbeheerders én van iedereen die de gevolgen ervan ondervindt.

Bureau &MAES leidt het bestuurlijke gesprek voor het Nationaal Programma RES.

Online

14.00 uur

do18 jun

Divosa Voorjaarscongres 2020

Iedere gemeente krijgt van het Rijk grotendeels dezelfde ingrediënten om het lokale sociaal domein mee in te richten. Geen panklare hap voor iedere Nederlander, maar een setje ingrediënten waarmee gemeenten hun eigen gerechten kunnen bereiden. Ze voegen er lokale ingrediënten aan toe en brengen het op smaak.

Maar hoe doe je dat? Kom op 18 en 19 juni naar het Divosa Voorjaarscongres en laat je inspireren. Door sprekers die op hun beurt smaak geven aan het maatschappelijk debat en door ervaringen van gemeenten die hun recepten willen delen.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44, Hengelo

09.00 - 17.00 uur

do25 jun

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

5e bijeenkomst 25 juni 2020: Bestuurskracht in de regio

Wat is de schaal waarop inwoners betrokken willen zijn bij de opgaven van de gemeente. Is dat het gemeentelijk niveau of ligt actieve betrokkenheid op wijk of dorpsniveau veel meer voor de hand. Op wat voor een manier kun je als gemeente dit organiseren en hoe democratisch moet een dorp of wijkafvaardiging eigenlijk zijn.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.

Provinciehuis Noord Brabant, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch

12.00 - 17.00 uur