nl en

wo15 mei

BENELUX-conference Roadmap on Carcinogens

Hoe bedrijven en werknemers te helpen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer tegen te gaan – De vitale rol van sector (overkoepelende) organisaties.

Tijdens de conferentie worden als warming up enkele inspirerende voorbeelden uit België, Luxemburg en Nederland gepresenteerd. Ook het Europees perspectief zal worden belicht. Dit wordt vervolgd met een paneldiscussie tussen sociale partners die interactief wordt gevoed uit de zaal.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Brussel

do16 mei

Aedes-verenigingscongres

Aan bod komt de voortgang van het Klimaatakkoord en de doorrekening die het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) op 13 maart 2019 publiceerde. Wat betekent dit voor de plannen voor de verduurzaming van onze woningen en wat is nodig om de plannen te realiseren? Eind april verwachten we een reactie van het kabinet daarop. Daarnaast bespreken we de stand van zaken op het Sociaal Huurakkoord en de evaluatie Woningwet, en wat dit concreet betekent. Ook staan we stil bij de vernieuwingen in de sector: welke onderwerpen uit de Vernieuwingsagenda geven we daarbij extra prioriteit en urgentie. En wat hebben we nodig om regionale vernieuwing en samenwerking te realiseren?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Nieuwegein

do23 mei

Symposium “Als ik later groot ben…- Beroepsoriëntatie op de basisschool”

Waarom is het belangrijk dat jonge kinderen in aanraking komen met de wereld van werk? Hoe doe je dat op een manier die past bij de belevingswereld van het jonge kind? Hoe laten we meer kinderen in aanraking komen met technische beroepen?

TechniekTalent.nu en TechYourFuture onderzochten wat Nederlandse basisscholen aan beroepsoriëntatie doen en hoe ze dat aanpakken. Tijdens het symposium wordende laatste inzichten gepresenteerd en laten we zien hoe jouw school, bedrijf of netwerk hierin een belangrijke rol speelt.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Sonnenborgh museum en sterrenwacht, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht

12.00 - 17.00 uur

ma27 mei

SPOT-LIVE

SPOT-LIVE is een nieuw, jaarlijks terugkerend symposium voor de cultuursector en in het bijzonder voor de podiumkunsten. Editie 2019 neemt u opnieuw mee naar de denkwereld van vooraanstaande, originele en spannende makers, denkers en activisten. Wat gebeurt er als zij het programma vormgeven? Van welke ontwikkelingen moeten cultuurprofessionals kennis nemen en in debat gaan? Als zij u mogen inspireren met werk dat hen raakt, wat zouden ze laten zien? Wie zijn ze zelf en wat drijft hen? Laat u inspireren door drie curatoren die met u hun visie delen over wat er nu toe doet.

Spot live is een initiatief van Bureau &MAES in samenwerking met Spitz Congres en Event.

Theater Rotterdam Schouwburg, Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam

10.00 - 18.00 uur

di4 jun

VNG Jaarcongres: ‘Besturen is mensenwerk’

Als openbaar bestuurders zijn we veel bezig met structuren en voeren wij vaak discussie over bevoegdheden en samenwerkingsvormen. Dat is nodig, maar écht doorslaggevend is hoe wij vanuit onze persoonlijke overtuigingen en ervaringen invulling geven aan het openbaar bestuur.

De vraag is dan: hoe weet je als bestuurder vast te houden aan je visie en je idealen, zelfs in politiek en maatschappelijk turbulente tijden? Hoe maak jij zelf het verschil?

Op het VNG Jaarcongres gaan we samen op zoek naar antwoorden tijdens veel verschillende programmaonderdelen. Succes- en faalfactoren worden gedeeld in de wetenschap dat de VNG en de beroepsverenigingen er zijn om lokale bestuurders met raad en daad terzijde te staan.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap voor dit congres.

Barneveld

4 en 5 juni 2019

do6 jun

Landelijke Congres Bodem toezicht- en handhaving 2019

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) organiseert  in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Politie Midden-Nederland,  RWS-Bodem+  en RUD Limburg-Noord het Bodemcongres.

Het thema van dit congres is: “Samenwerken, nu en in de toekomst”
Het motto is: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking!

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.

Politieacademie, Arnhemseweg 348, Apeldoorn

10.00 - 16.00 uur

ma17 jun

Dag van Zorg en Veiligheid

Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

De thema’s die deze dag onder andere aan de orde komen zijn:

  • Hoe kunnen zorg en veiligheid elkaar versterken en wat levert dit op?
  • Deelsessies van het programma Geweld hoort nergens thuis, zoals de regionale route naar 2021
  • Regionale samenwerking; hoe doe je dat? Wat zijn succesfactoren?
  • Wat kunt u leren van elkaar als het gaat om de aanpak van problematiek van kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

's-Hertogenbosch

09.30 - 16.30 uur

di15 okt

Training Gespreksleiding

Leidt u met enige regelmaat vergaderingen, discussies, brainstorms of workshops? Of wilt u leren hoe u een groepsgesprek effectief leidt?
Lees hier meer over het programma.
Schrijf u nu in voor de open training op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00 tot 13.00 uur op de Prinsengracht 1 te Amsterdam via secretariaat@en-maes.nl

Bureau &MAES, Prinsengracht 1, Amsterdam

09.00 - 13.00 uur