nl en

di28 jan

Festival Forensische Zorg 2020

Het Festival Forensisch Zorg kent altijd een thema. Dit jaar is gekozen voor Spanning. Door een aantal ernstige incidenten in de afgelopen jaren ligt het werkveld nog meer dan voorheen onder een vergrootglas. Dat leidt tot spanning: in de maatschappij, maar ook onder cliënten en medewerkers of tussen ketenpartners. Hoe gaan we met die spanning om in ons dagelijks werk?

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de plenaire opening en afsluiting en leidt de dag.

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

09.30 - 19.30 uur

ma10 feb

EU conference “Working together on the future of European limit value system on chemical agents”

The conference will bring together a broad range of social partners, government representatives, experts and other stakeholders from EU and national levels to explore and discuss opportunities and strengths related to the limit values system for carcinogens in Europe.

More specifically, the conference will look at the different stages of OELs setting with the aim to strengthen the discussion that is now being held at European level on how to prioritise relevant carcinogens and the pros and cons of the so-called risk-based approach. The conference will also look at needs in relation to the methodologies applied and the organisation of the processes.

Ruben Maes is chairman at this conference.

SER-building, Bezuidenhoutseweg 60, The Hague

wo12 feb

NVBW masterclass “De opkomst van organisatienetwerken: van corporatiebestuurder naar netwerkbestuurder”

Woningcorporaties werken steeds meer samen met andere organisaties aan complexe maatschappelijke vraagstukken, maar deze samenwerking brengt ook bijzondere governancekwesties met zich mee.  Deze doen een beroep op de bestuurskracht van corporatiebestuurders. Wat is de rol van corporatiebestuurders in het besturen van organisatienetwerken? Dit is een van de vragen die tijdens de masterclass centraal zal staan.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze masterclass.

Postillion hotel, Bunnik

11.30 - 16.00 uur

do13 feb

Cedris-lezing

Donderdagmiddag 13 februari 2020 is het weer tijd voor de jaarlijkse Cedris-lezing. Deze keer uitgesproken door Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland. Met de lezing wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van duurzaam en betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Diligentia, Den Haag

13.30 - 16.30 uur

wo4 mrt

Inspiratiedag Cultuureducatie

Goed cultuuronderwijs maak je samen. Daarom organiseren Cultuurkwadraat en uitvoeringspartners Kunsteducatie Walcheren en KCE Oosterschelderegio de eerste Zeeuwse inspiratiedag over cultuureducatie voor scholen en het culturele veld.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Slot Oostende, Goes

15.30 - 19.30 uur

do19 mrt

Raising the future

Raising the Future is een initiatief van KINDwijzer, het landelijke netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties.

De professionals in de jeugdketen (kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg) bereiden kinderen voor op de wereld van morgen. Een grote verantwoordelijkheid, zeker in een wereld die zich meer en meer kenmerkt door individualisering en prestatiedruk, toenemende sociale segregatie en kansenongelijkheid, en waar technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo aanjagen.

Daarom is het tijd om stil te staan bij de vraag: ‘Waartoe voeden wij op binnen de huidige context?’ Op 19 maart 2020 bieden wij u ‘time to think’. Samen met andere richtinggevende vakgenoten betrokken bij de jeugdketen: bestuurders, politici, professionals, denkers en schrijvers, wetenschappers en journalisten.

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering en organisatie van het congres en verzorgt het dagvoorzitterschap.

De Rijtuigenloods, Amersfoort

10.00 - 18.00 uur

wo1 apr

Dag voor Cultuuronderwijs

Thema: Xpeditie Cultuuronderwijs

Een dag voor beleidsmakers, schoolbesturen, schooldirecteuren, cultuurcoördinatoren, CKV coördinatoren, docenten Primair en Voortgezet Onderwijs en alle culturele instellingen en kunstenaars uit de regio Kennemerland.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.