nl en

di18 dec

NRC Live – Serie over Preventie en Gezondheid – Avond 3

Met de toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten, een onvermijdelijke toename in chronisch zieken en de verwachte tekorten aan personeel is het duidelijk dat het gezondheidssysteem in Nederland écht om moet. En snel.

Wat als we allemaal massaal 100 worden? Hoe houden we dan de zorg betaalbaar en halen we de grootste gezondheidswinst? Dat gaat ons allemaal aan: burgers, professionals, ondernemers, wetenschappers en overheid. Want vitaal en gezond oud worden, dat wil toch iedereen? Los van een systeemverandering wordt het ook hoog tijd dat de zorg beter aansluit op behoeften van burgers en meer vraaggericht wordt in plaats van aanbodgestuurd

Avond 3: De vitale omgeving | 18 december 2018
Het belang van de omgeving: hoe betrek je school, buurt en werk bij de transitie naar een nieuw gezondheidssysteem?

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

Jaarbeurs Utrecht

19.00 - 22.00 uur

ma21 jan

Werkconferentie Arbeidsmarktagenda

Op maandag 21 januari gaan we graag met jou aan de slag tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda in Tivoli|Vredenburg, Utrecht. Samen werken we aan het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor al die makers en mogelijk makers in de culturele en creatieve sector.

Bureau &MAES heeft de totstandkoming en uitwerking van de arbeidsmarktagenda begeleid en adviseert over de inhoudelijke invulling van de conferentie.

Tivoli/Vredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht

13.00 - 16.30 uur

di22 jan

Congres Gepersonaliseerd Onderwijs

Op het Congres Gepersonaliseerd Onderwijs is Jorn Matena gespreksleider. Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken wat gepersonaliseerd onderwijs voor hun school kan betekenen en worden zij geïnspireerd door praktijkvoorbeelden, creatieve workshops en wetenschappelijke bijdragen.

Utrecht

08.45 - 17.00 uur

di22 jan

Festival Forensische Zorg 2019

Het Festival Forensische Zorg is een jaarlijks terugkerende dag vol ontmoeting, kennismaking en gesprekken met collega’s uit de volle breedte van de forensische zorg.

Collega’s uit het hele land geven zelf vorm en inhoud aan de vele sessies.

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de plenaire opening en afsluiting, leidt de dag en verzorgt 3 dialoog sessies in opdracht van DJI.

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

09.30 - 19.30 uur

do7 feb

Bijeenkomst over advies “Warm aanbevolen”

Op 7 februari 2019 organiseert de Rli een bijeenkomst om de inhoud van het advies te bespreken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. Niels Koeman (raadslid en voorzitter van de commissie) licht het advies toe. De aanbevelingen worden vervolgens in een aantal gespreksrondes verder geconcretiseerd met tafelgasten, o.a. Diederik Samsom (voorzitter sectortafel Gebouwde omgeving van het klimaatakkoord), Marco Pastors (directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en Chris Kuijpers (DG Bestuur en Wonen BZK). Wij nodigen u hiervoor graag uit.

Ruben Maes zal deze bijeenkomst voorzitten.

Glazen zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag

16.00 - 18.30 uur

wo13 feb

Slotconferentie Veerkrachtig Bestuur in Brabant

Sinds 2011 wordt door de provincie Noord-Brabant samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) uitvoering gegeven aan het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Dit programma stopt in de loop van 2019 in haar huidige vorm.
Op grond van de ontstane beweging in de afgelopen jaren vinden wij dit een goede aanleiding om op woensdag 13 februari 2019 een slotconferentie te organiseren voor alle colleges van burgemeester en wethouders, alle raadsleden, raadsgriffiers en bestuurlijk strategen van de Brabantse gemeenten. Daarnaast zijn ook alle leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten alsmede vertegenwoordigers van bedrijven en het maatschappelijk middenveld van harte welkom.

Ruben Maes is gespreksleider bij deze bijeenkomst.

Koning Willem II stadion, Tilburg

18.00 - 22.00 uur

wo13 feb

“Leiderschap bij opdrachtgeverschap” NVBW masterclass

NVBW Masterclass

Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes en in aanwezigheid van verschillende experts waaronder Margriet Drijver (o.a. auteur van het boek “De kracht van een goede opdracht”) en Edwin van Dieën (o.a auteur van het boek “De opdrachtgever: nieuw leiderschap binnen de overheid”) gaan met elkaar in gesprek over kwesties als:

  • leiderschap bij innovatief opdrachtgeverschap in complexe projecten en ketens: “wat is mijn rol als bestuurder?”
  • invloed en betrokkenheid van de RvC: “hoe vertel ik het mijn RvC?”
  • relatie met opdrachtnemers: “ga ik voor duurzame relaties gebaseerd op vertrouwen of kies ik steeds voor opnieuw aanbesteden; of misschien allebei?”

Postillion hotel te Bunnik (Baan van Fectio 1)

13.00 - 16.00 uur

do11 apr

Congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’

Op donderdag 11 april 2019 vindt het tweede congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’ plaats en u bent van harte uitgenodigd!

Kennis delen en leren van elkaar: dat is het doel van dit congres. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er immers één te veel.

Begin 2019 is het programma bekend, maar zeker is dat staatssecretaris Paul Blokhuis komt én dat er weer allerlei interessante workshops worden georganiseerd. Er zijn diverse mooie initiatieven om de wachttijden terug te dringen. Daarnaast worden de uitkomsten van onderzoeken naar mogelijke oplossingen gepresenteerd.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij deze bijeenkomst.

De Eenhoorn, Amersfoort

10.00 - 16.00 uur