nl en

wo26 jun

JOGG Dialoogsessie (Regio Brabant/Limburg)

JOGG is opgericht met een helder doel: overgewicht bij jongeren voorkomen. Om deze missie te vervullen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opbouwen van het landelijk netwerk van inmiddels 139 JOGG-gemeenten. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Dit succes kon niet bereikt worden zonder de inzet van lokaal bestuur, scholen, bedrijven, buurten, sportverenigingen, kinderen en hun ouders. Het huidige ambitieakkoord loopt tot 2020 en dat brengt JOGG op een punt waarop er opnieuw vooruitgekeken wordt naar de komende jaren. Wat worden de ambities en doelstellingen voor 2020 tot 2025? Over deze vraag gaan we met ons landelijke netwerk uit onder meer politiek, onderwijs, sport, wetenschap en bedrijfsleven in gesprek tijdens een reeks dialoogsessies.

Deze dialoog over de toekomst van preventie van overgewicht wordt het meest krachtig wanneer we dit samen doen met succesvolle JOGG-gemeenten en met enkele belangrijke publieke en private partners. De lokale ervaringen en kennis zijn onmisbaar om tot een gedegen strategisch plan te komen. We trekken daarom door het hele land en organiseren meerdere dialoogsessies in samenwerking met JOGG-gastgemeenten.

Deze dialoogsessie vindt plaats onder leiding van Bureau &MAES.

 

Veghel

18.00 - 20.30 uur

wo26 jun

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Tilburg en Breda)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Tilburg

12.30 - 17.00 uur

do27 jun

Brabantkennis: Oogstbijeenkomst culturele eigen(wijs)heid

Onze verkenning naar de ‘Culturele eigen(wijs)heid van Brabant‘ is anderhalf jaar geleden begonnen. Nu is het tijd de oogst van onze zoektocht te presenteren. Dat doen we op donderdag 27 juni aanstaande bij Doloris in Tilburg.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Doloris, Spoorlaan 21c, 5038 CB, Tilburg

14.00 - 17.00 uur

do4 jul

Regiobijeenkomst: Merkbaar beter thuis (Apeldoorn en Arnhem)

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In regionale werkbijeenkomsten willen we actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en
daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomst.

Apeldoorn

09.00 - 14.00 uur

wo11 sep

RLI Werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

De Rli heeft in een verkenning gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die een grote impact op deze regio zullen krijgen: de energie­transitie, de voedseltransitie, de transitie naar een circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Vanuit de casuïstiek van de Zuidwestelijke Delta trekt de raad conclusies die voor meer regio’s in Nederland gelden. Op woensdag 11 september van 12:30-17:30 uur organiseert de Rli in Utrecht hierover een werkconferentie. Vertegenwoordigers van Rijk en regio spreken over de wijze waarop zij dit doen of zouden willen doen.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomst.

Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

12.30 - 17.30 uur

di15 okt

Training Gespreksleiding

Leidt u met enige regelmaat vergaderingen, discussies, brainstorms of workshops? Of wilt u leren hoe u een groepsgesprek effectief leidt?
Lees hier meer over het programma.
Schrijf u nu in voor de open training op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00 tot 13.00 uur op de Prinsengracht 1 te Amsterdam via secretariaat@en-maes.nl

Bureau &MAES, Prinsengracht 1, Amsterdam

09.00 - 13.00 uur