nl en

Bureau &MAES begeleidt

Om tot de oplossing van strategische vraagstukken of een succesvolle bijeenkomst te komen is een goede dialoog cruciaal. Daarom begeleiden wij als dagvoorzitter of gespreksleider voor opdrachtgevers bijeenkomsten van uiteenlopende grootte rondom diverse strategische en maatschappelijke vraagstukken. Van publieke debatten tot strategiesessies, van grote conferenties tot deelbijeenkomsten, fysiek, online of hybride, in binnen- en buitenland.

Goede gespreksleiding helpt deelnemers om tot een goed gesprek te komen, om nieuwe inzichten op te doen en antwoorden te vinden voor de vragen die voorliggen. Als dagvoorzitter of gespreksleider helpen wij opdrachtgevers en deelnemers door het gesprek aan te jagen, ruimte geven aan verschillende perspectieven en gebruik te maken van diverse werkvormen.

In ons portfolio staan voorbeelden van verschillende bijeenkomsten die wij in de afgelopen periode hebben geleid.

Onze aanpak

Wij faciliteren als dagvoorzitter of gespreksleider het gesprek tussen deelnemers. Dat doen wij door de inhoudelijke verhaallijn scherp te krijgen, aandachtspunten en gevoeligheden boven water te halen en mee te denken over het programma en de sprekers. Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

1) OPDRACHT

Samen met de opdrachtgever bespreken we de vraag, verwachtingen en uitgangspunten. Zo komen we tot een scherp, gemeenschappelijk beeld over de beoogde opbrengst van de bijeenkomst, de inhoudelijke verhaallijn, de belangrijkste ingrediënten voor het programma en de aandachtspunten voor de gespreksleiding. Ook kunnen we suggesties doen voor het inhoudelijke programma en de sprekers. Tot slot stemmen we de wensen voor de inrichting en techniek af.

2) VOORBEREIDING

In de aanloop naar de bijeenkomst nemen wij contact op met de belangrijkste sprekers om af te stemmen over hun bijdrage en boodschap. Zo krijgen we meer scherpte in de inhoudelijke verhaallijn. Op basis van het programma doen wij daarna de laatste voorbereiding op de gespreksleiding en maken wij spreekkaartjes.

3) GESPREKSLEIDING

Op de dag van de bijeenkomst zijn wij ruim op tijd aanwezig. Wij kijken mee op de setting en sfeer en doen de laatste doorloop met sprekers en de techniek. Tijdens de bijeenkomst zorgen wij als dagvoorzitter of gespreksleider voor een goede begeleiding van de gesprekken. Wij letten op de juiste setting en sfeer, bewaken de inhoudelijke verhaallijn en zorgen dat diverse sprekers en perspectieven aan bod komen.

4) EVALUATIE

Na afloop van de bijeenkomst nemen we contact op om de bijeenkomst te evalueren op inhoudelijke opbrengsten en bespreken we de samenwerking.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Bureau &MAES via secretariaat@en-maes.nl of 020-262 12 20.

Overige gespreksleiders

Meer expertises