nl en

Huiskamergesprekken zorg van de toekomst

Goede zorg is voor iedereen belangrijk. Om zorg ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar te houden moet de zorg meer mensgericht, houdbaar en duurzaam worden. Om dat te bereiken moeten ideeën hierover worden opgehaald, voorbeelden onderzocht, onderzoek gedaan, nieuwe beleidsplannen opgesteld en politieke keuzes worden gemaakt.

De Speciaal gezant passende zorg Jan Kremer voert daarom in het hele land gesprekken met mensen die in en rondom de zorg werken, maar ook met inwoners, om een beeld te krijgen van hoe we als samenleving de toekomst van de zorg zien. Dit bespreken we bij mensen thuis, in verschillende huiskamers in het Nederland. Om persoonlijke en maar ook gemeenschappelijke ideeën rond zorg en gezondheid op te halen. Bureau &MAES ondersteunt bij het organiseren en begeleiden van deze gesprekken.

Het worden gesprekken die gaan over ziekte en gezondheid, kwaliteit van leven, zorg die er voor iedereen is en moet blijven, zelfzorg en zorg voor naasten, verwachtingen en wensen. Over wat we verstaan onder goede gezondheid en kwaliteit van leven. En hoe we denken over kiezen voor niet-behandelen terwijl het medisch gezien wel zou kunnen. Zaken die je niet altijd zo makkelijk in een grote groep bespreekt, maar in een huiskamer wel.

Want gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het draagt in grote mate bij aan het hebben van een goed leven. Wanneer het nodig is, moet iedereen kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. En dat staat nu al enorm onder druk. Het gaat niet alleen om betaalbaarheid en beschikbaarheid van personeel, maar ook om hoe we als samenleving naar gezondheid en welzijn kijken. We moeten anders gaan denken: over gezondheid in plaats van zorg. Met passende zorg gaan we anders kijken en handelen rond gezondheid en kwaliteit van leven. Passende zorg is zorg die werkt, die dicht bij de patiënt staat en waarin patiënt en zorgverlener samen beslissingen nemen.

Op verschillende plekken door heel Nederland nodigen we je uit om mee te praten over wat passende zorg voor jou betekent.

Waarom praat je mee?

Iedereen is wel eens patiënt in zijn of haar leven. En dan moeten er keuzes worden gemaakt over de zorg die je krijgt en die je wilt krijgen. Over leefstijl bijvoorbeeld, of kosten, personeel, technologie en de omgeving. Daarom moeten we samen nadenken over wat goede zorg precies is én wat het niet is.

Met ideeën, voorbeelden, vragen en bedenkingen kunnen zorgprofessionals en beleidsmakers beter begrijpen wat voor Nederlanders belangrijk is. Zo kunnen we samen verder aan de slag met de zorg van de toekomst.

Aanmelden kan via het volgende formulier
NB: je geeft je op voor één huiskamer!

Heb je een huiskamer die je graag wilt openstellen? Stuur dan een berichtje naar Jody@en-maes.nl.