nl en

di5 jun

Bijeenkomst Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd

Accommodatie Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

09.30 - 12.30 uur

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC gaan gezamenlijk als Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) met de regio-ambassadeurs het land in. Doel van de bijeenkomsten is dat de jeugdhulp in onze complexer wordende samenleving zo goed mogelijk aansluit bij de (hulp)vragen van jeugdigen. Er is ruimte voor ontmoeting, inspiratie, verdieping en kennisdeling. Kortom; we gaan aan de slag.

Bureau &MAES ondersteunt BGZJ met de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van het programma en leidt de bijeenkomsten.