nl en

di30 aug

Experttafel Toezicht Sociaal Domein

Op 1 januari 2015 zijn veel taken op het terrein van zorg, jeugdzorg en werk overgedragen aan de gemeenten. Bij de bespreking van de huidige situatie in de verschillende gemeenteraden wordt geconstateerd dat de relatief prille fase waarin de drie decentralisaties zich bevinden maakt dat veranderingen in toezicht op het sociaal domein door veel gemeenteraadsleden als een abstracte zaak ervaren kan worden.

Op 30 augustus vindt een experttafel plaats waarbij het abstracte concreet gemaakt wordt.