nl en

di31 jan

Koers en Kansen

Villa Jongerius

17:00 uur

Met het programma ‘Koers en kansen voor de Sanctie-uitvoering’ wilde het ministerie van Veiligheid en Justitie bekijken hoe de sanctie-uitvoering beter kan inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en beter kan aansluiten bij de doelgroep. De sterke schommelingen in de aantallen vrijheidsbenemende en – beperkende sancties, de daling van (jeugd)criminaliteit, intensievere samenwerking tussen justitiële en andere organisaties, en de grotere rol voor het lokale bestuur bij zorg en veiligheid zijn hiervoor de aanleiding.