nl en

do6 jun

Landelijke Congres Bodem toezicht- en handhaving 2019

Politieacademie, Arnhemseweg 348, Apeldoorn

10.00 - 16.00 uur

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) organiseert  in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Politie Midden-Nederland,  RWS-Bodem+  en RUD Limburg-Noord het Bodemcongres.

Het thema van dit congres is: “Samenwerken, nu en in de toekomst”
Het motto is: De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking!

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij dit congres.