nl en

wo13 feb

Slotconferentie Veerkrachtig Bestuur in Brabant

Koning Willem II stadion, Tilburg

18.00 - 22.00 uur

Sinds 2011 wordt door de provincie Noord-Brabant samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) uitvoering gegeven aan het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Dit programma stopt in de loop van 2019 in haar huidige vorm.
Op grond van de ontstane beweging in de afgelopen jaren vinden wij dit een goede aanleiding om op woensdag 13 februari 2019 een slotconferentie te organiseren voor alle colleges van burgemeester en wethouders, alle raadsleden, raadsgriffiers en bestuurlijk strategen van de Brabantse gemeenten. Daarnaast zijn ook alle leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten alsmede vertegenwoordigers van bedrijven en het maatschappelijk middenveld van harte welkom.

Ruben Maes is gespreksleider bij deze bijeenkomst.