nl en

do3 dec

Thorbecke 2030, Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

12.00 -17.00 uur

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.

5e bijeenkomst 3 december 2020: Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

In de brief die staatssecretaris Snel van Financiën half april dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde, hield hij de optie om te komen tot een ruimer gemeentelijk belastinggebied nadrukkelijk open. Een mogelijkheid die de minister van Binnenlandse Zaken ook in haar Thorbeckelezing van oktober vorig jaar opperde. Verschillende onderzoeken moeten begin 2020 inzicht bieden in de toekomst van het gemeentelijk fiscaal stelsel. Een groter gemeentelijk belastinggebied is al jaren onderwerp van gesprek, vooral sinds de decentralisaties. Tot concrete voorstellen is het echter niet gekomen.

In een plenair gesprek met de sprekers wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken en aansluitend zijn er 3 deelsessies waarin u in intieme setting kunt spreken over de thema’s.

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap bij deze bijeenkomsten.