nl en

Presentaties adviezen Onderwijsraad

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed onderwijs krijgt? De Onderwijsraad geeft hierover al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Dat doet de Onderwijsraad gevraagd en ongevraagd, onder meer in adviesrapporten. In de afgelopen jaren verzorgde Bureau &MAES meermaals de gespreksleiding van bijeenkomsten waarin adviezen van de Onderwijsraad worden gepresenteerd en toegelicht. Bijvoorbeeld over het advies Later selecteren, beter differentiëren uit 2021. Aan deze live gestreamde online bijeenkomst namen zo’n 100 betrokkenen uit de praktijk, het beleid en de politiek deel. De Onderwijsraad adviseert in dit rapport: stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode. En bied, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Gerelateerde projecten

NVTC

  • Diversiteit en inclusie
  • Kunst en cultuur

Kick-off traject Startbanen

  • Diversiteit en inclusie
  • Participatie en burgerschap
  • Werk en inkomen

Kick-off event klimaat YoungXperts

  • Natuur en klimaat
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap