nl en

WerkveldOnderwijs

Year 2021

Onderwijsraad

Op vrijdag 16 april jl. gaf de Onderwijsraad in een online bijeenkomst een toelichting op het advies Later selecteren, beter differentiëren, dat een dag eerder aan de ministers van Onderwijs werd aangeboden. Aan de bijeenkomst namen zo’n 100  betrokkenen uit de praktijk, het beleid en de politiek deel en de bijeenkomst werd live gestreamed. In het advies later selecteren, beter differentiëren adviseert de raad: stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode. En bied, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Vanuit Bureau &MAES leidde Jorn Matena de online bijeenkomst.

Gerelateerde projecten