nl en

Regionale Energie Strategie Twente

De Regionale Energie Strategie Twente is een samenwerkingsverband van Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, netbeheerders en energieleveranciers. Twente is een van de dertig energie-regio’s, die elk in een regionale energiestrategie hun bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord beschrijven.

In de zomer van 2019 ontwikkelde Bureau &MAES voor de Regionale Energie Strategie Twente een strategisch communicatieplan en verzorgde een communicatieworkshop voor betrokken wethouders uit de regio.

Andere projecten

Zuiderzee

  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling

Week van Verbindend Verduurzamen

  • Duurzaamheid
  • Online bijeenkomsten