nl en

di23 apr

IBDS Café

Het programma Realisatie IBDS organiseert periodiek een IBDS Café om de verschillende betrokken overheden en uitvoeringsorganisaties te informeren en betrekken bij de ontwikkelingen, dilemma’s en resultaten van de Interbestuurlijke Datastrategie. Er wordt gebouwd aan het netwerk en kennisuitwisseling en verantwoord datagebruik bij (maatschappelijke) opgaven wordt onder de aandacht gebracht.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding van de IBDS Café’s.

wo1 mei

Huiskamergesprekken Passende Zorg

De huiskamergesprekken passende zorg zijn gesprekken die gaan over ziekte en gezondheid, kwaliteit van leven, zorg die er voor iedereen is en moet blijven, zelfzorg en zorg voor naasten, verwachtingen en wensen.
Over wat we verstaan onder goede gezondheid en kwaliteit van leven. En hoe we denken over kiezen voor niet-behandelen terwijl het medisch gezien wel zou kunnen. Zaken die je niet altijd zo makkelijk in een grote groep bespreekt. Want gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het draagt in grote mate bij aan het hebben van een goed leven. Wanneer het nodig is, moet iedereen kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Met de huiskamergesprekken willen we niet alleen verschillende inzichten en perspectieven verkennen, maar ook begrip kweken voor elkaars ideeën over gezondheid, zorg en samen leven. Met de uitkomsten van de gesprekken kan de speciaal gezant passende zorg verder invulling geven aan zijn opdracht: verbinding te maken tussen praktijk en beleid en de regering adviseren over de inrichting van toekomstbestendige zorg.

Bureau &MAES adviseert de speciaal gezant passende zorg over de opzet, organisatie en locaties van de huiskamergesprekken en zorgt voor de gespreksleiding.

di14 mei

Veilig Werkklimaat

Een veilig werkklimaat, dat willen we voor elkaar krijgen. Dat is voor werknemers en werkgevers van belang. Een veilige werkomgeving zorgt voor gezonde werknemers en organisaties. Door daar samen aan te werken delen we de kennis die er is en maken we van het creëren van een veilig werkklimaat een effectief en duurzaam proces, in plaats van eenmalige aandacht of reacties op incidenten te geven.

Want er zijn afspraken, protocollen en regels voor misstanden, maar het helpt ook als de werkomgeving een veilige plek is waar vragen kunnen worden gesteld, signalen worden afgegeven en meldingen gewaardeerd. Werknemers en leidinggevenden moeten zich vrij en veilig genoeg voelen om ongewenst gedrag en ongewenste zaken te signaleren, bespreken en melden – en erop kunnen vertrouwen dat ze serieus worden genomen.

Bureau &MAES ondersteunt samen met BeeldR en VNG Connect het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de ontwikkeling van een campagne over een veilig werkklimaat, met o.a. een actief en groeiend netwerk, een online platform en diverse inhoudelijke netwerkbijeenkomsten. Meer informatie over het initiatief en de data van de bijeenkomsten zijn te vinden via www.eenveiligwerkklimaat.nl

di21 mei

Dag van de Forensische Zorg 2024

Op dinsdag 21 mei 2024 is de 15e editie van de Dag van de Forensische Zorg. Het thema van deze editie is ERVAREN: leren van elkaars ervaringen, de waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen maar ook de manieren waarop we ervaringen praktisch maken, bijvoorbeeld met de inzet van technologie. En wat is de ervaring met goede ketensamenwerking? Hoe ervaart de maatschappij de forensische zorg?

Bureau &MAES verzorgt het dagvoorzitterschap en verschillende deelsessies op de Dag van de Forensische Zorg.

De Fabrique, Utrecht

do6 jun

Serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid

Wat ervaren ouders die in bestaansonzekerheid leven als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje? Welke keuzes maak je? Wat doet schaarste met je? En weet je de weg wel te vinden in de zorg en het sociale domein?

De serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid is een rollenspel voor professionals en informele ondersteuners in zorg, welzijn en sociaal domein. Zij kruipen in de huid van ouders tijdens de zwangerschap en levensstart van hun kind. Wat ervaar je als je letterlijk in de schoenen van ‘jouw’ ouders gaat staan? In een programma van twee uur spelen de deelnemers de game en reflecteren ze op de ervaringen en inzichten in een nagesprek. Op donderdag 6 juni spelen we de serious game met de coalitie Kansrijke Start in Twente.

Bureau &MAES adviseerde over de ontwikkeling van de game en verzorgt de spelleiding en begeleiding van het nagesprek.

di11 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde Kansrijke Start Amsterdam Noord

Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam zet zich in voor een kansrijke start voor alle Amsterdammers. In de eerste duizend dagen van het leven wordt de basis gelegd voor de kansen en ontwikkeling in de rest van het leven én voor die van de generaties die je voortbrengt. Passende zorg en ondersteuning van ouders en kinderen voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap en na de geboorte is van cruciaal belang. Hiervoor moeten professionals, informele ondersteuners en andere betrokkenen in zorg, welzijn en sociaal domein goed met elkaar samenwerken.

Ter ondersteuning hiervan worden door het programmateam netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de lokale samenwerkingscoalities in de Amsterdamse stadsdelen. Op dinsdag 11 juni is de netwerkbijeenkomst in Amsterdam Noord. Meer weten over de netwerkbijeenkomsten en eerdere edities? Zie de website van GKS Amsterdam.

Bureau &MAES adviseert over het programma van de netwerkbijeenkomsten en verzorgt de gespreksleiding.

do13 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde Kansrijke Start Amsterdam Nieuw-West

Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam zet zich in voor een kansrijke start voor alle Amsterdammers. In de eerste duizend dagen van het leven wordt de basis gelegd voor de kansen en ontwikkeling in de rest van het leven én voor die van de generaties die je voortbrengt. Passende zorg en ondersteuning van ouders en kinderen voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap en na de geboorte is van cruciaal belang. Hiervoor moeten professionals, informele ondersteuners en andere betrokkenen in zorg, welzijn en sociaal domein goed met elkaar samenwerken.

Ter ondersteuning hiervan worden door het programmateam netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de lokale samenwerkingscoalities in de Amsterdamse stadsdelen. Op donderdag 13 juni is de netwerkbijeenkomst in Amsterdam Nieuw-West. Meer weten over de netwerkbijeenkomsten en eerdere edities? Zie de website van GKS Amsterdam.

Bureau &MAES adviseert over het programma van de netwerkbijeenkomsten en verzorgt de gespreksleiding.

vr14 jun

Divosa Voorjaarscongres 2024

De roep om nabijheid en vertrouwen is in onze samenleving urgenter dan ooit. Niet iedereen voelt zich door de overheid gehoord en gezien. Gemeenten willen dat veranderen en werken aan een andere manier van denken en doen. Maar het mag nog dwarser. De dienstverlening moet eenvoudiger en integraler, dwars door de domeinen heen. Kom naar het Divosa Voorjaarscongres op 13 en 14 juni 2024 om te ontdekken wat jij daaraan kunt doen.

Ruben Maes is dagvoorzitter bij dit congres.

Theater De Spiegel, Zwolle

do27 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde Kansrijke Start Amsterdam Zuid-Oost

Het programma Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam zet zich in voor een kansrijke start voor alle Amsterdammers. In de eerste duizend dagen van het leven wordt de basis gelegd voor de kansen en ontwikkeling in de rest van het leven én voor die van de generaties die je voortbrengt. Passende zorg en ondersteuning van ouders en kinderen voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap en na de geboorte is van cruciaal belang. Hiervoor moeten professionals, informele ondersteuners en andere betrokkenen in zorg, welzijn en sociaal domein goed met elkaar samenwerken.

Ter ondersteuning hiervan worden door het programmateam netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de lokale samenwerkingscoalities in de Amsterdamse stadsdelen. Op donderdag 27 juni is de netwerkbijeenkomst in Amsterdam Zuid-Oost. Meer weten over de netwerkbijeenkomsten en eerdere edities? Zie de website van GKS Amsterdam.

Bureau &MAES adviseert over het programma van de netwerkbijeenkomsten en verzorgt de gespreksleiding.

di15 okt

Serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid

Wat ervaren ouders die in bestaansonzekerheid leven als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje? Welke keuzes maak je? Wat doet schaarste met je? En weet je de weg wel te vinden in de zorg en het sociale domein?

De serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid is een rollenspel voor professionals en informele ondersteuners in zorg, welzijn en sociaal domein. Zij kruipen in de huid van ouders tijdens de zwangerschap en levensstart van hun kind. Wat ervaar je als je letterlijk in de schoenen van ‘jouw’ ouders gaat staan? In een programma van twee uur spelen de deelnemers de game en reflecteren ze op de ervaringen en inzichten in een nagesprek. Op dinsdag 15 oktober spelen we de serious game met de coalitie Kansrijke Start in Friesland.

Bureau &MAES adviseerde over de ontwikkeling van de game en verzorgt de spelleiding en begeleiding van het nagesprek.

wo16 okt

Serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid

Wat ervaren ouders die in bestaansonzekerheid leven als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje? Welke keuzes maak je? Wat doet schaarste met je? En weet je de weg wel te vinden in de zorg en het sociale domein?

De serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid is een rollenspel voor professionals en informele ondersteuners in zorg, welzijn en sociaal domein. Zij kruipen in de huid van ouders tijdens de zwangerschap en levensstart van hun kind. Wat ervaar je als je letterlijk in de schoenen van ‘jouw’ ouders gaat staan? In een programma van twee uur spelen de deelnemers de game en reflecteren ze op de ervaringen en inzichten in een nagesprek. Op woensdag 16 oktober spelen we de serious game met de coalitie Kansrijke Start in Delft.

Bureau &MAES adviseerde over de ontwikkeling van de game en verzorgt de spelleiding en begeleiding van het nagesprek.

di5 nov

Serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid

Wat ervaren ouders die in bestaansonzekerheid leven als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje? Welke keuzes maak je? Wat doet schaarste met je? En weet je de weg wel te vinden in de zorg en het sociale domein?

De serious game Kansrijke start en bestaanszekerheid is een rollenspel voor professionals en informele ondersteuners in zorg, welzijn en sociaal domein. Zij kruipen in de huid van ouders tijdens de zwangerschap en levensstart van hun kind. Wat ervaar je als je letterlijk in de schoenen van ‘jouw’ ouders gaat staan? In een programma van twee uur spelen de deelnemers de game en reflecteren ze op de ervaringen en inzichten in een nagesprek. Op dinsdag 5 november spelen we de serious game met de coalitie Kansrijke Start in Apeldoorn.

Bureau &MAES adviseerde over de ontwikkeling van de game en verzorgt de spelleiding en begeleiding van het nagesprek.

vr15 nov

Jaarcongres De Vernieuwde Stad

Op 15 november vindt het jaarlijkse congres van De Vernieuwde Stad plaats. Meer informatie volgt snel.

Bureau &MAES is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma en de praktische organisatie.