nl en

do29 feb

Fonds voor Cultuurparticipatie en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Cultuurdeelname draagt bij aan de verbinding tussen mensen, persoonlijke ontwikkeling en veerkracht van mensen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap werken daarom samen in het Programma Cultuurparticipatie. Om cultuurdeelname mogelijk te maken voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Nu dit programma een aantal jaar loopt, worden de ervaringen gedeeld en bekeken welke kansen er (nog meer) zijn om het culturele en sociale domein nog sterker met elkaar te verbinden.

Bureau &MAES ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie met de ontwikkeling van het programma voor de conferentie.

wo6 mrt

IBDS Café

Op 6 maart a.s organiseert het programma Realisatie IBDS een IBDS Café, waarin de Adviesfunctie verantwoord datagebruik de ‘rode draden’ uit de adviezen van het afgelopen jaar presenteert. Als datagebruik kan en mag, ben je er nog niet. Want: is het maatschappelijk ook gewenst? Hoe bepaal je dat, in de praktijk? En hoe kom je tot brede acceptatie van een ethisch oordeel? Er is specifiek aandacht voor de rol van ethische commissies. De IBDS Cafés worden georganiseerd met partners van de Interbestuurlijke Datastrategie.

Bureau &MAES verzorgt de gespreksleiding voor het IBDS Café.

ma11 mrt

Week van de Haagse Kansrijke Start

Van 11 t/m 14 maart 2024 vindt de Week van de Haagse Kansrijke Start plaats. Een week over het belang van de eerste tweeduizend dagen van een kinderleven, vanaf de kinderwens totdat een kind vier jaar oud is. Wat kunnen hulpverleners uit het medische en sociale domein in die periode samen betekenen voor (aanstaande) ouders en hun kinderen?
In de Week van de Kansrijke Start zijn er voor professionals uit regio Haaglanden verschillende bijeenkomsten rond onder meer bestaanszekerheid, aanstaand ouderschap en een netwerkbijeenkomst op nieuwe kennis en inspiratie op te doen en ervaringen en tips uitwisselen met collega’s van partnerorganisaties.

Bureau &MAES programmeert de Week van de Haagse Kansrijke Start en zorgt voor de gespreksleiding bij een aantal van de activiteiten.

di12 mrt

Mannen en onbedoeld vaderschap

Het programma Nu Niet Zwanger biedt een gespreksmethode om kinderwens, anticonceptie en seksualiteit bespreekbaar te maken, om onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare mensen te voorkomen. Deze methode is gericht op alle aanstaande ouders, maar bereikt in mindere mate de mannelijke doelgroep. Op 12 december wordt daarom een bijeenkomst gericht op mannen en onbedoeld vaderschap georganiseerd, waarbij hulpverleners handvatten krijgen om het gesprek met mannen en onbedoelde vaders aan te kunnen gaan.

Bureau &MAES zorgt voor de gespreksleiding en het programma van de bijeenkomst.

do14 mrt

Netwerkdag Haagse Kansrijke Start

Op donderdag 14 maart is de Netwerkdag van de Haagse Kansrijke Start, in de Caballerofabriek in Den Haag. Een inhoudelijk programma over de eerste tweeduizend dagen van het leven en de bijdrage die professionals, beleidsmakers en bestuurders in zorg, welzijn en sociaal domein daaraan kunnen leveren. Met bijdragen van ervaringsdeskundigen, hoogleraar Eric Steegers en Haagse sleutelfiguren, en een reeks deelsessies met nieuwe inzichten en tips om bij te dragen aan een kansrijke start.

Bureau &MAES zorgt voor de gespreksleiding en het programma van de bijeenkomst.

di16 apr

World Congress on Probation and Parole 2024

Van 16 t/m 18 april 2024 organiseert Nederland de 6e editie van het World Congress on Probation and Parole. Een internationaal congres voor professionals, wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders uit het reclasseringsveld. Deelnemers van over de hele wereld komen bij elkaar voor een driedaags programma vol interessante keynotes, deelsessierondes met presentaties, ronde tafels en workshops en netwerkprogramma’s in de avond.

Bureau &MAES verzorgt in opdracht van Reclassering Nederland de inhoudelijke projectleiding, het programma-advies en de gespreksleiding voor het congres.

www.worldprobation2024.nl