nl en

do7 dec

Week van de Haagse Kansrijke Start

Een kansrijke start is het fundament voor gezondheid en welzijn van mensen. De eerste duizend dagen van een kinderleven zijn daarin cruciaal, ook voor toekomstige generaties. Dit vraagt om samenwerking de zorg, welzijn of sociaal domein. Het programma Haagse Kansrijke Start ondersteunt met verschillende partners en interventies (aanstaande) ouders. In de Week van de Kansrijke Start en de bijbehorende kick-off bijeenkomst komen de kennis, praktijkervaring en het netwerk rond Haagse Kansrijke Start samen.

Bureau &MAES ondersteunt bij de vormgeving en organisatie van de Kick-Off en de Week van de Kansrijke Start en verzorgt de gespreksleiding.

di12 dec

Mannen en onbedoeld vaderschap

Het programma Nu Niet Zwanger biedt een gespreksmethode om kinderwens, anticonceptie en seksualiteit bespreekbaar te maken, om onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare mensen te voorkomen. Deze methode is gericht op alle aanstaande ouders, maar bereikt in mindere mate de mannelijke doelgroep. Op 12 december wordt daarom een bijeenkomst gericht op mannen en onbedoeld vaderschap georganiseerd, waarbij hulpverleners handvatten krijgen om het gesprek met mannen en onbedoelde vaders aan te kunnen gaan.

Bureau &MAES zorgt voor de gespreksleiding en het programma van de bijeenkomst.