nl en

vr9 jun

Divosa voorjaarscongres

Het Divosa Voorjaarscongres is gericht op de leden van Divosa: gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Het congresprogramma is ook interessant voor wethouders, leidinggevenden van gemeentelijke publieksdiensten, diensten samenleving en leidinggevenden van UWV WERKbedrijf, UWV, welzijnsinstellingen, WSW-organisaties en andere instanties op het terrein van maatschappelijke dienstverlening.

Bureau &MAES levert de dagvoorzitter voor beide dagen.

Cuijk

wo14 jun

VNG Jaarcongres

Op het VNG Jaarcongres 2023 in Groningen bieden we inspirerende ideeën uit de wetenschap en praktijk voor oplossingen voor de grote opgaves waar u voor staat. Ook is er veel ruimte om de beste voorbeelden en geleerde lessen uit uw eigen gemeenten met elkaar te delen.

Bureau &MAES denkt mee bij de opzet van het plenaire programma en levert de dagvoorzitter voor beide dagen.

Groningen

do15 jun

Aedes verenigingscongres

Hoe zorgen we ervoor dat mensen in Nederland fijn kunnen wonen? Daarin spelen woningcorporaties een belangrijke rol. De brancheorganisatie Aedes organiseert twee keer per jaar haar verenigingscongres voor directeur-bestuurders, waarin de belangrijkste besluiten over en voor de vereniging worden genomen en er ruimte is om standpunten uit te wisselen, debat te voeren, te netwerken en inspiratie op te doen.

Het doel van het stakeholderevent is om samen met stakeholders een aantal actuele (hulp)vragen te agenderen en dan gezamenlijk naar mogelijke oplossingen te kijken, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Kijkend naar de NPA en onze opgaven gaat het om de volgende thema’s:
• Verduurzaming (incl. mogelijk koppeling aan EFG doorbraakteam)
• Nieuwbouw
• Wonen-zorg

Bureau &MAES levert de dagvoorzitter en denkt mee bij de opzet van het programma.

Groenekan

vr16 jun

Passende zorg dialoog Langdurige zorg

Hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief op niveau, in tijden van toenemende arbeidsmarktkrapte, vergrijzing en oplopende zorguitgaven? Met het Kader Passende zorg is in 2022 de richting aangegeven waarin de zorg zich verder moet ontwikkelen om toekomstbestendig te worden. Het is bovendien het fundament voor de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt. Het Kader Passende zorg beschrijft de gezamenlijke beweging naar passende zorg en wijst op de noodzaak om de zorg in Nederland mensgericht, houdbaar en duurzaam te maken.

Binnen de langdurige zorg wordt deze noodzaak dagelijks gevoeld en wordt hier hard aan gewerkt. Maar het is ook een uitdaging om tegelijkertijd de grote problemen het hoofd te bieden. Daarvoor is het essentieel om samen te werken en elkaars perspectieven en initiatieven beter te leren kennen. Daartoe organiseert speciaal gezant Passende zorg Jan Kremer in samenwerking met Zorginstituut Nederland op vrijdagmiddag 16 juni een Passende zorg dialoog voor en met betrokkenen uit de de langdurige zorg.

Bureau &MAES adviseert over de opzet en invulling van het programma en verzorgt de gespreksleiding van de dialoog.

Zeist

di20 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam Nieuw-West

Wat kunnen we doen om iedereen een gezonde en kansrijke start in het leven te bezorgen? In Amsterdam werkt het programma Gezonde en Kansrijke Start (GKS) samen met professionals en informele ondersteuners uit de zorg en het sociaal domein aan betere zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen in de eerste duizend dagen van het leven. Twee keer per jaar organiseert het programmateam samen met de lokale coalities uit de stadsdelen netwerkbijeenkomsten waar professionals, informele ondersteuners en ervaringsdeskundigen met elkaar aan de slag gaan om de lokale samenwerking te versterken.

Op dinsdag 20 juni is de netwerkbijeenkomst in het stadsdeel Nieuw-West in De Vlugt in Amsterdam. Bureau &MAES adviseert over de opbouw en invulling van het programma en verzorgt de gespreksleiding.

Amsterdam

do22 jun

Dag van de Publieke Dienstverlening

De VN heeft deze internationale dag voor publieke dienstverlening (Public Service Day) uitgeroepen om mensen die openbare beroepen uitoefenen te erkennen voor hun bijdrage aan de gemeenschap. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd tot een carrière in de openbare sector.

In Nederland grijpen we deze dag aan om te discussiëren over hoe we de komende jaren invulling geven aan de dienstverlening van de overheid. Het thema van de tweede editie van de Dag van de Publieke Dienstverlening is Samen Werken aan Vereenvoudiging.

Bureau &MAES denkt mee bij de opzet van het programma en is dagvoorzitter tijdens de Dag van de Publieke Dienstverlening.

Den Haag

do22 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam Noord

Wat kunnen we doen om iedereen een gezonde en kansrijke start in het leven te bezorgen? In Amsterdam werkt het programma Gezonde en Kansrijke Start (GKS) samen met professionals en informele ondersteuners uit de zorg en het sociaal domein aan betere zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen in de eerste duizend dagen van het leven. Twee keer per jaar organiseert het programmateam samen met de lokale coalities uit de stadsdelen netwerkbijeenkomsten waar professionals, informele ondersteuners en ervaringsdeskundigen met elkaar aan de slag gaan om de lokale samenwerking te versterken.

Op donderdag 22 juni is de netwerkbijeenkomst in het stadsdeel Noord in ’t Zonnehuis in Amsterdam. Bureau &MAES adviseert over de opbouw en invulling van het programma en verzorgt de gespreksleiding.

Amsterdam

di27 jun

Netwerkbijeenkomst Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam Zuid-Oost

Wat kunnen we doen om iedereen een gezonde en kansrijke start in het leven te bezorgen? In Amsterdam werkt het programma Gezonde en Kansrijke Start (GKS) samen met professionals en informele ondersteuners uit de zorg en het sociaal domein aan betere zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen in de eerste duizend dagen van het leven. Twee keer per jaar organiseert het programmateam samen met de lokale coalities uit de stadsdelen netwerkbijeenkomsten waar professionals, informele ondersteuners en ervaringsdeskundigen met elkaar aan de slag gaan om de lokale samenwerking te versterken.

Op dinsdag 27  juni is de netwerkbijeenkomst in het stadsdeel Zuid-Oost in buurthuis NoLIMIT in Amsterdam. Bureau &MAES adviseert over de opbouw en invulling van het programma en verzorgt de gespreksleiding.

Amsterdam