nl en

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Nederland krijgt in toenemende mate te maken met extreem weer. De effecten van klimaatverandering brengen acute en toekomstige risico’s met zich mee als wateroverlast, droogte en hitte. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zet in op klimaatadaptie in samenwerking met gemeenten, overheden, bedrijven en het algemene publiek om de regio veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. In de online werkconferentie ‘Elke druppel telt’ kwamen het Hoogheemraadschap en verschillende gemeenten bij elkaar om te praten over een succesvolle aanpak. In samenwerking met Public Cinema organiseerde en leidde Bureau &MAES deze digitale bijeenkomst.

Andere projecten

Koers en kansen voor de sanctieuitvoering

  • Online bijeenkomsten
  • Openbaar bestuur
  • Veiligheid en justitie

WRR

  • Online bijeenkomsten
  • Openbaar bestuur
  • Zorg