nl en

WerkveldDuurzaamheid

Jaar 2020

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Nederland krijgt in toenemende mate te maken met extreem weer. De effecten van klimaatverandering brengen acute en toekomstige risico’s met zich mee als wateroverlast, droogte en hitte. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zet in op klimaatadaptie in samenwerking met gemeenten, overheden, bedrijven en het algemene publiek om de regio veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. In de online werkconferentie ‘Elke druppel telt’ kwamen het Hoogheemraadschap en verschillende gemeenten bij elkaar om te praten over een succesvolle aanpak. In samenwerking met Public Cinema organiseerde en leidde Bureau &MAES deze digitale bijeenkomst.

Andere projecten

Dag van Gelderland 2019

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling

Regionale Energie Strategie Twente

  • Duurzaamheid
  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling