nl en

Veilig Werkklimaat

Met de aanpassing en implementatie van de Wet Huis voor klokkenluiders werd in 2022-2023 de formele route voor veiligheid op de werkvloer aangescherpt. In aanvulling daarop is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2022 een proces gestart om het gesprek over een veilige werkomgeving op gang te brengen, met de campagne Veilig Werkklimaat.
Als onderdelen van de campagne zijn gedurende 2023 bijeenkomsten georganiseerd gericht op kennisdeling, bewustwording, inspiratie en onderlinge verbinding rond een veilig werkklimaat voor een opbouwend netwerk van werkgevers, werknemers en experts van organisaties uit de publieke en de private sector.
In 2024 bouwen we voort op de opbrengsten, resultaten en geleerde lessen van de in 2023 georganiseerde campagne-activiteiten. De missie van de campagne is het bevorderen van een veilig werk- en meldklimaat. In de Wet bescherming klokkenluiders is het wettelijk kader van bescherming van melders en klokkenluiders opgenomen. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat mensen op de werkvloer zich vrij moeten kunnen voelen om zaken die niet goed gaan, intern te signaleren en te bespreken en zo nodig intern te melden.

Gerelateerde projecten