nl en

Week van de Haagse Kansrijke Start

Wat kunnen we doen om iedereen een kansrijke start in het leven te bezorgen? In de eerste duizend dagen van het leven leggen we de basis voor de rest van ons leven. Deze periode, grofweg vanaf 10 maanden voor de geboorte totdat we 2 jaar oud zijn, is zeer bepalend voor de ontwikkeling en de kansen die we later doormaken. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties die we voortbrengen. De woonsituatie, werk en inkomen, eventuele schulden en leefstijl zijn van grote invloed op deze eerste duizend dagen. Met andere woorden: bestaanszekerheid en een kansrijke start gaan hand in hand. Om iedereen een gezonde en kansrijke start te bezorgen is het belangrijk dat iedereen rondom ouders, kinderen en gezinnen in deze periode samenwerkt. Professionele krachten met  informele ondersteuners, medewerkers uit de zorg met medewerker uit het sociaal domein, enzovoort.

Het landelijke programma Kansrijke Start zet in op een kansrijke start voor iedereen door het versterken van deze samenwerkingen. Dat gebeurt in lokale coalities, zoals de Haagse Kansrijke Start (HKS). Deze lokale coalitie focust zich op de eerste tweeduizend dagen van het leven, totdat een kind ongeveer vier jaar oud is. Voor het programmateam van HKS hebben wij het programma-advies, de inhoudelijke voorbereiding en de gespreksleiding van de bijeenkomsten in de Week van de Haagse Kansrijke Start in maart 2024 verzorgd. Bekijk voor een impressie van de bijeenkomsten het e-zine.

Gerelateerde projecten

Dag van de Forensische Zorg 2023

  • Gezondheid en welzijn

Veilig Werkklimaat

  • Gezondheid en welzijn
  • Openbaar bestuur
  • Werk en inkomen