nl en

De kunstconservator van de toekomst

Wat is de kern van het vak van kunstconservator? En wat zijn de kansen voor de toekomst?

Het vak van conservator is de afgelopen jaren veranderd. Er zijn verschillende aannames en verwachtingen over de huidige invulling én de toekomst van het vak. Bureau &MAES is gevraagd de feitelijke informatie over de conservator in kaart te brengen, inzicht te geven in de veranderende eisen en vragen vanuit de samenleving voor conservatoren en musea.

Bureau &MAES heeft bureauonderzoek gedaan en een aantal sessies met leden en stakeholders georganiseerd en begeleid. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in een onderzoeksverslag.

Gerelateerde projecten

Zuid-Hollands Cultuurdebat

  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven