nl en

Rondetafels Cultuurparticipatie Gemeente Utrecht

Hoe maken we cultuurparticipatie voor de inwoners van Utrecht inclusief, dichtbij, maatschappelijk gedreven en artistiek-professioneel?

Vanuit de kadernota cultuurparticipatie waarin de grote lijnen zijn uitgezet voor de cultuurparticipatie de komende jaren in de stad, werkt de gemeente Utrecht aan een uitvoeringsprogramma, waarin het beleid concreet wordt. In dit proces worden culturele instellingen, scholen en inwoners gevraagd mee te denken en input te leveren.

Bureau &MAES verzorgt de voorbereiding en gespreksleiding van de negen rondetafels en stelt een overkoepelende rapportage op voor de uitvoeringsnota cultuurparticipatie op basis van de opbrengsten.

Gerelateerde projecten

NVTC

  • Diversiteit en inclusie
  • Kunst en cultuur