nl en

NVTC

De NVTC organiseert jaarlijks een congres voor toezichthouders en bestuurders in de cultuursector. Dit jaar stond ’toezichthouden in tijden van transtitie’ centraal. Drie thema’s werden deze dag verder verdiept: de Governance Code Cultuur, diversiteit en inclusie en duurzaamheid.

Bureau &MAES ondersteunde bij de inhoudelijke programmering van het jaarcongres.

Gerelateerde projecten