nl en

Zeeuwse Stroom. Naar een Zeeuws ecosysteem voor podia en festivals

Een toekomstbestendige podium- en festivalsector in Zeeland.

De culturele basis in Zeeland kan steviger. De provincie, de sector en het Fonds Podiumkunsten constateren ieder vanuit hun eigen perspectief en met een ander belang dat de kunst- en cultuursector in Zeeland een impuls nodig heeft om toekomstbestendig te blijven als regionale culturele sector. Voor de aantrekkelijkheid van de provincie Zeeland, de aansluiting bij nationale doelstellingen en financiering, voor het aanbod aan de inwoners en bezoekers, voor het toerisme en voor cultuureducatie en ontwikkeling.

Bureau &MAES vervulde de rol van kwartiermaker, voerde het onderzoek uit en zorgde voor de inhoudelijke analyse, draagvlak en eigenaarschap met het advies.

Gerelateerde projecten

Zuid-Hollands Cultuurdebat

  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven

NVTC

  • Diversiteit en inclusie
  • Kunst en cultuur