nl en

WerkveldOpenbaar bestuur

Year 2021

Debatten ‘Nederland na de crisis’

Het tijdelijke en interdepartementale Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 richtte zich op het zorgen voor handelingsperspectief bij de middellange termijnaanpak van de COVID-19-crisis. Onderdeel hiervan was een reeks debatten in het najaar van 2021 over vraagstukken én oplossingen die in coronatijd waren opgekomen, op basis van het rapport ‘Nederland na de crisis’. In deze online debatten gingen ca. 75 deelnemers vanuit politiek, overheid, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de samenleving zelf met elkaar in gesprek hoe deze thema’s in samenwerking een stap verder kunnen worden gebracht. Onderwerpen waren onder meer hybride werken, de mentale gezondheid van jongeren en maatschappelijke onrust en onbehagen.

In samenwerking met het Nederlands Gesprek Centrum adviseerde Bureau &MAES over de opzet en invulling van de debatten en verzorgden wij de organisatie van de gesprekken.

Gerelateerde projecten