nl en

Debatten ‘Nederland na de crisis’

Wat kunnen we leren van de aanpak van maatschappelijke vraagstukken tijdens de coronapandemie? Een richtinggevende vraag voor het tijdelijke en interdepartementale Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19, dat zich richtte op het zorgen voor handelingsperspectief bij de middellange termijnaanpak van de COVID-19-crisis. Onderdeel hiervan was een reeks debatten in het najaar van 2021 over vraagstukken én oplossingen die in coronatijd waren opgekomen, op basis van het rapport ‘Nederland na de crisis’. In deze online debatten gingen ca. 75 deelnemers vanuit politiek, overheid, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de samenleving zelf met elkaar in gesprek hoe deze thema’s in samenwerking een stap verder kunnen worden gebracht. Onderwerpen waren onder meer hybride werken, de mentale gezondheid van jongeren en maatschappelijke onrust en onbehagen.

In samenwerking met het Nederlands Gesprek Centrum adviseerde Bureau &MAES over de opzet en invulling van de debatten en verzorgden wij de organisatie van de debatten.

Gerelateerde projecten

Veilig Werkklimaat

 • Gezondheid en welzijn
 • Openbaar bestuur
 • Werk en inkomen

Global Goals Meet-up 2023

 • Digitalisering
 • Diversiteit en inclusie
 • Gezondheid en welzijn
 • Natuur en klimaat
 • Onderwijs
 • Openbaar bestuur
 • Participatie en burgerschap
 • Wonen en leven