nl en

Fair Practice Code

In opdracht van Kunsten ’92 ontwikkelde Bureau &MAES een online scan voor de website www.fairpracticecode.nl waarmee werkenden in de culturele en creatieve sector geholpen worden om te handelen volgens de Fair Practice Code.

Naast de online scan ontwikkelde Bureau &MAES een werksessie om de Fair Practice Code te vertalen naar de werkpraktijk van makers en instellingen. De werksessies werden vanuit Bureau &MAES in samenwerking met trainers uit het culturele veld door heel Nederland gegeven.

Gerelateerde projecten

Zorginstituut – Bijeenkomsten Passende zorg

 • Gezondheid en welzijn
 • Werk en inkomen

Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

 • Diversiteit en inclusie
 • Onderwijs
 • Participatie en burgerschap
 • Werk en inkomen

Investerings- en ontwikkelagenda Regio Zwolle

 • Gezondheid en welzijn
 • Natuur en klimaat
 • Openbaar bestuur
 • Werk en inkomen
 • Wonen en leven