nl en

Fair Practice Code

In opdracht van Kunsten ’92 ontwikkelde Bureau &MAES een online scan voor de website www.fairpracticecode.nl waarmee werkenden in de culturele en creatieve sector geholpen worden om te handelen volgens de Fair Practice Code.

Naast de online scan ontwikkelde Bureau &MAES een werksessie om de Fair Practice Code te vertalen naar de werkpraktijk van makers en instellingen. De werksessies werden vanuit Bureau &MAES in samenwerking met trainers uit het culturele veld door heel Nederland gegeven.

Gerelateerde projecten

Zuid-Hollands Cultuurdebat

  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven

Veilig Werkklimaat

  • Gezondheid en welzijn
  • Openbaar bestuur
  • Werk en inkomen