nl en

WerkveldOnderwijs, Zorg

Jaar 2019

JOGG

JOGG streeft met gemeenten, landelijke partners en professionals naar een wereld waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl. Om dit doel te bereiken is de JOGG-aanpak ontwikkeld, die binnen gemeenten wordt uitgevoerd. Voor de meerjarenstrategie 2020-2025 heeft JOGG aan Bureau &MAES gevraagd om, via een reeks gesprekken, belangrijke stakeholders van JOGG te betrekken bij het formuleren van deze strategie.

Eindproduct van de reeks gesprekken was een adviesnotitie, waarin bouwstenen zijn opgenomen voor het verder formuleren van de meerjarenstrategie. Vanuit Bureau &MAES is hierop aangevuld met adviezen hoe JOGG met de betreffende onderwerpen verder kan gaan.

Andere projecten

Webinar werken in de zorg

  • Arbeidsmarkt
  • Online bijeenkomsten
  • Zorg

De Vernieuwde Stad

  • Onderwijs
  • Stedelijke ontwikkeling
  • Zorg