nl en

JOGG

JOGG streeft met gemeenten, landelijke partners en professionals naar een wereld waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl. Om dit doel te bereiken is de JOGG-aanpak ontwikkeld, die binnen gemeenten wordt uitgevoerd. Voor de meerjarenstrategie 2020-2025 heeft JOGG aan Bureau &MAES gevraagd om, via een reeks gesprekken, belangrijke stakeholders van JOGG te betrekken bij het formuleren van deze strategie.

Eindproduct van de reeks gesprekken was een adviesnotitie, waarin bouwstenen zijn opgenomen voor het verder formuleren van de meerjarenstrategie. Vanuit Bureau &MAES is hierop aangevuld met adviezen hoe JOGG met de betreffende onderwerpen verder kan gaan.

2021

In vervolg op de uitgebrachte meerjarenstrategie gericht op het borgen van de lokale JOGG-aanpak in de betreffende gemeenten heeft Bureau &MAES geholpen met het toepassen en uitvoeren van de strategie. Er zijn een aantal inhoudelijke instrumenten gemaakt waarmee de lokale JOGG-teams zelf aan de slag kunnen rond de thema’s borging en politieke campagnevoering. De instrumenten werden geïntroduceerd tijdens een reeks online werksessies en trainingen, waarvoor wij het programma maakten en de gespreksleiding verzorgden.

Gerelateerde projecten

Global Goals Meet-up 2023

  • Digitalisering
  • Diversiteit en inclusie
  • Gezondheid en welzijn
  • Natuur en klimaat
  • Onderwijs
  • Openbaar bestuur
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven

Week van de Haagse Kansrijke Start

  • Gezondheid en welzijn

Dag van de Forensische Zorg 2023

  • Gezondheid en welzijn