nl en

Passende zorg dialoog

Hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief op niveau, in tijden van toenemende arbeidsmarktkrapte, vergrijzing en oplopende zorguitgaven? Met het Kader Passende zorg is in 2022 de richting aangegeven waarin de zorg zich verder moet ontwikkelen om toekomstbestendig te worden. Het is bovendien het fundament voor de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt. In dit Kader Passende zorg staan concrete acties voor betrokkenen zoals verzekeraars, zorgorganisaties, zorgverleners, patiƫnten/cliƫnten en overheid. Het is belangrijk dat de uitvoering daarvan op gang komt, maar dat is in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Om de voortgang van de implementatie van Passende zorg te bespreken, elkaar te inspireren met goede voorbeelden en gezamenlijk de volgende stappen te formuleren, organiseerde speciaal gezant Passende zorg Jan Kremer in februari 2023 een bijeenkomst voor 100 betrokkenen. Samen met zijn team ontwikkelden we het concept en programma voor de bijeenkomst, de Passende zorg dialoog. Daarnaast verzorgden we de inhoudelijke voorbereiding en de gespreksleiding op de dag zelf.

In het programma was een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe generatie, de jonge gezanten. Zij voegden, samen met professionals die praktijkvoorbeelden deelden als casus, nieuwe perspectieven toe aan de dialoog over Passende zorg. In een pressure cooker-setting gingen de deelnemers in kleine deelgroepen aan de slag. Reflecterend op de voortgang van de acties, sparrend over de aanpak van uitdagingen en zoekend naar mogelijkheden om beter samen te werken. Dit resulteerde in een persoonlijke actielijst voor elke deelnemer, die in de afsluiting werd samengebracht tot een ambitie en inzet per ‘bloedgroep’ (verzekeraars, etc.).

Gerelateerde projecten

Veilig Werkklimaat

  • Gezondheid en welzijn
  • Openbaar bestuur
  • Werk en inkomen

Dag van de Forensische Zorg 2023

  • Gezondheid en welzijn

Week van de Haagse Kansrijke Start

  • Gezondheid en welzijn