nl en

Landelijke Vakdag Veiligheid Voorop

Wat moet je doen als er een acuut onveilig situatie ontstaat in een gezin? Direct en adequaat handelen door alle betrokken partijen is dan cruciaal. Maar hoe ziet dat eruit en wat vraagt dat van iedereen? Dat staat beschreven in de ontwikkelagenda ‘Veiligheid voorop’, opgesteld door Landelijk Netwerk Veilig Thuis, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Politie Nederland, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en 3RO.

Tijdens de Landelijke Vakdag Veiligheid voorop! op 14 maart kwamen medewerkers van deze organisaties en van de GGD GHOR Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij elkaar in 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch om van elkaars ervaringen te leren.

Bureau &MAES verzorgde de gespreksleiding van de vakdag.

Gerelateerde projecten

Medewerkersdag IND: RVN in beweging

  • Openbaar bestuur
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven

Dag van de Forensische Zorg 2023

  • Gezondheid en welzijn