nl en

Medewerkersdag IND: RVN in beweging

Hoe kijkt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) naar het werken aan de maatschappelijke opgave, in verleden, heden en toekomst? Op dinsdag 31 januari 2023 organiseerde de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap (RVN) van de IND hierover een medewerkersdag, onder de titel ‘RVN in beweging, van gisteren naar overmorgen’. Namens Bureau &MAES verzorgde Ruben Maes het dagvoorzitterschap. In de opening nam hij samen met RVN-directeur Edwin Koop de deelnemers mee op reis, van gisteren naar overmorgen. Daarin blikten ze terug op hoe de afgelopen jaren zijn beleefd door de IND-medewerkers, wat de succesverhalen in het heden zijn en welke ambities ze hebben voor de toekomst.

 

Gerelateerde projecten

Veilig Werkklimaat

  • Gezondheid en welzijn
  • Openbaar bestuur
  • Werk en inkomen

Landelijke Vakdag Veiligheid Voorop

  • Gezondheid en welzijn
  • Openbaar bestuur
  • Veiligheid