nl en

Stakeholdergesprekken SCP

Met het meerjarenplan 2021-2025 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de hoofdlijnen voor haar onderzoeksagenda in de komende jaren vastgelegd. Over de concrete invulling van de zeven onderzoeksprogramma’s wilde het SCP met haar stakeholders binnen de overheid en de samenleving in gesprek. Aan welke kennis is precies behoefte en hoe kan het SCP daar op een goede manier in voorzien? Hiervoor organiseerde het SCP in het voorjaar van 2021 voor alle onderzoeksprogramma’s een serie stakeholdergesprekken.

Bureau &MAES adviseerde over de opzet en inrichting van de reeks en verzorgde de inhoudelijke voorbereiding en gespreksleiding van de bijeenkomsten.

Gerelateerde projecten

Kick-off traject Startbanen

  • Diversiteit en inclusie
  • Participatie en burgerschap
  • Werk en inkomen