nl en

Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Hoe kunnen we de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond structureel verbeteren? In de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) hebben meer dan twintig organisaties concrete acties geformuleerd om hier een antwoord op te vinden. De werkagenda is een gezamenlijk initiatief van onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNO-NCW, AWVN, de MBO-Raad, Vluchtelingenwerk Nederland, de VNG, Divosa, Randstad en SAM (de beroepsvereniging van professionals in het sociaal domein). Het programmateam VIA wilde de werkagenda in december 2021 lanceren en ook centraal stellen op de landelijke werkconferentie in mei 2022.

Wij adviseerden het programmateam VIA van het ministerie van SZW over de inhoud en vorm van de lancering van de werkagenda in december 2021 en het inhoudelijke programma van de landelijke werkconferentie in mei 2022. Wij verzorgden de inhoudelijke voorbereiding en briefing en begeleiding van de dagvoorzitters en sprekers Karien van Gennip (minister van SZW), Dennis Wiersma (vml. staatssecretaris van SZW), Raymond Puts (directeur AWVN), Adnan Tekin (voorzitter MBO-Raad), Froukje de Jonge (wethouder Almere). In het programma waren ook rollen weggelegd voor ervaringsdeskundigen, muzikanten en professionals.

Gerelateerde projecten

NVTC

  • Diversiteit en inclusie
  • Kunst en cultuur

Kick-off event klimaat YoungXperts

  • Natuur en klimaat
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap

Zuid-Hollands Cultuurdebat

  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven