nl en

Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken, op initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector onder leiding van de stuurgroep Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief.

Bureau &MAES adviseerde over het proces voor de totstandkoming van de Code D&I en zorgde voor de inhoudelijke redactie. Ook organiseerde het in samenwerking met het LKCA de presentatie van de Code D&I op 1 november 2019.

Gerelateerde projecten

Zuid-Hollands Cultuurdebat

  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven

NVTC

  • Diversiteit en inclusie
  • Kunst en cultuur