nl en

Investerings- en ontwikkelagenda Regio Zwolle

Om een impuls te geven aan de brede welvaart in de regio Zwolle hebben 22 gemeenten, 4 provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers uit de regio de handen ineengeslagen. In vervolg op de Regio Deal die in 2020 werd afgesloten, is tussen oktober 2020 en zomer 2021 een volgende slag gemaakt met het voorbereiden van een investerings- en ontwikkelagenda voor de regio. Samen met alle partners op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau is in diverse werksessies, bestuurlijke bijeenkomsten en ontwikkelteams de basis gelegd voor het realiseren van de regionale ambities.

Bureau &MAES adviseerde over de aanpak en inrichting van het traject, verzorgde de inhoudelijke voorbereiding en gespreksleiding van alle bijeenkomsten en begeleidde de ontwikkelteams.

Gerelateerde projecten

Global Goals Meet-up 2023

 • Digitalisering
 • Diversiteit en inclusie
 • Gezondheid en welzijn
 • Natuur en klimaat
 • Onderwijs
 • Openbaar bestuur
 • Participatie en burgerschap
 • Wonen en leven

Kick-off event klimaat YoungXperts

 • Natuur en klimaat
 • Onderwijs
 • Participatie en burgerschap

Zuid-Hollands Cultuurdebat

 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs
 • Participatie en burgerschap
 • Wonen en leven