nl en

Meerjarenstrategie Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Hoe en met wie kan het Kennispunt Lokale Politieke Partijen een duurzame meerjarenstrategie opstellen en lokale politieke partijen effectief en vraaggericht blijven ondersteunen en faciliteren?

Bureau &MAES ondersteunt bij de ontwikkeling van een meerjarenstrategie voor het Kennispunt Lokale Politieke Partijen door middel van een proces in meerdere fasen: met het bestuur, met stakeholders en met een klankbordgroep van partijen die het Kennispunt bedient. In gesprek met elkaar verdiepen we de ontwikkelingen, uitdagingen en volgende stappen van het Kennispunt.

Bureau &MAES faciliteert de gesprekken van het Kennispunt, onderling en met stakeholders. In aanvulling hierop geven we observaties en aanbevelingen mee voor de verdere uitwerking van de meerjarenstrategie.

Gerelateerde projecten

Medewerkersdag IND: RVN in beweging

  • Openbaar bestuur
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven

Landelijke Vakdag Veiligheid Voorop

  • Gezondheid en welzijn
  • Openbaar bestuur
  • Veiligheid

Veilig Werkklimaat

  • Gezondheid en welzijn
  • Openbaar bestuur
  • Werk en inkomen