nl en

Netwerkbijeenkomsten Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam

Wat kunnen we doen om iedereen een gezonde en kansrijke start in het leven te bezorgen? In de eerste duizend dagen van het leven leggen we de basis voor de rest van ons leven. Deze periode, grofweg vanaf 10 maanden voor de geboorte totdat we 2 jaar oud zijn, is zeer bepalend voor de ontwikkeling en de kansen die we later doormaken. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties die we voortbrengen. De woonsituatie, werk en inkomen, eventuele schulden en leefstijl zijn van grote invloed op deze eerste duizend dagen. Met andere woorden: bestaanszekerheid en een kansrijke start gaan hand in hand. Om iedereen een gezonde en kansrijke start te bezorgen is het belangrijk dat iedereen rondom ouders, kinderen en gezinnen in deze periode samenwerkt. Professionele krachten met  informele ondersteuners, medewerkers uit de zorg met medewerker uit het sociaal domein, enzovoort.

 

Het landelijke programma Kansrijke Start zet in op een kansrijke start voor iedereen door het versterken van deze samenwerkingen. Dat gebeurt in lokale coalities, zoals Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam. Vanaf 2022 zijn wij als adviseur, programmamaker en gespreksleider betrokken bij het programmateam en verzorgen wij samen met hen de voorbereiding, organisatie en gespreksleiding van de netwerkbijeenkomsten en de jaarlijkse Week van de Gezonde en Kansrijke Start. Kijk voor een impressie van de bijeenkomsten op de website van Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam.

Foto: Barbra Verbij

Gerelateerde projecten

Dag van de Forensische Zorg 2023

  • Gezondheid en welzijn

Dag van de Forensische Zorg

  • Gezondheid en welzijn
  • Veiligheid

Passende zorg dialoog

  • Gezondheid en welzijn