nl en

Toekomst Sectoroverleg Ambachten

Hoe benutten we de innovatieve kracht van ambachten? Naar aanleiding van het adviesrapport ‘Van meer waarde maken’, dat Bureau &MAES eind 2021 in opdracht van het ministerie van OCW schreef, is in 2022 een kwartiermaker aangesteld om een Sectoroverleg Ambachten op te starten. Op woensdag 14 december werd de voortgang hiervan besproken in een bijeenkomst in de Katoendrukkerij in Amersfoort. Ambachtslieden, museumdirecteuren, fondsmedewerkers, ontwerpers, opleiders en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek over de vorming van het Sectoroverleg en kunnen meedenken over de richting van de inhoudelijke agenda voor de komende jaren.

Bureau &MAES adviseerde over de programmaopzet voor de bijeenkomst en verzorgde de gespreksleiding op de dag zelf.

Gerelateerde projecten

Kick-off event klimaat YoungXperts

  • Natuur en klimaat
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap

Zuid-Hollands Cultuurdebat

  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven