nl en

WRR

De WRR organiseerde in samenwerking met de Gezondheidsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur een verdiepende online kennisbijeenkomst over het thema crisisparaatheid. Hoofdvraag: wat is er nodig om de doorwerking van wetenschappelijke kennis in tijden van crisis te waarborgen? Vanuit Bureau &MAES organiseerde wij de bijeenkomst en verzorgden de gespreksleiding van het studioprogramma en de parallelle online breakoutgroepen.

Andere projecten

Zuiderzee

  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling

Ruimte voor Gelderland

  • Openbaar bestuur
  • Stedelijke ontwikkeling