nl en

Werkconferentie ‘Crisisparaatheid: van reagerend naar anticiperend advies voor beleid’

Hoe kunnen we in het geval van een volksgezondheidcrisis beter gebruik maken van de adviezen van wetenschappelijke adviesraden? Dat is de vraag die boven kwam drijven tijdens de aanpak van de COVID-19-pandemie. Naar aanleiding hiervan organiseerden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Gezondheidsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur een verdiepende online werkconferentie over het thema crisisparaatheid voor diverse hoofdrolspelers uit de Rijksoverheid, politiek, wetenschap en adviesraden. Ter voorbereiding schreven de deelnemers position papers, waarin zij ingingen op de vraag hoe wetenschappelijke adviesraden kunnen bijdragen aan het behoud van vertrouwen in de wetenschap en de overheid en tegelijkertijd sociaal- maatschappelijke cohesie kunnen bevorderen. Bureau &MAES adviseerde over de opzet en invulling van het programma, organiseerde de werkconferentie en verzorgde de gespreksleiding van het studioprogramma en de parallelle online breakouts.

Gerelateerde projecten

Global Goals Meet-up 2023

  • Digitalisering
  • Diversiteit en inclusie
  • Gezondheid en welzijn
  • Natuur en klimaat
  • Onderwijs
  • Openbaar bestuur
  • Participatie en burgerschap
  • Wonen en leven

Dag van de Forensische Zorg

  • Gezondheid en welzijn
  • Veiligheid